0915.096.396

10 nguyên tắc kế toán cần biết

Tiếng Anh chuyên ngành kế toán là một lĩnh vực rất rộng nên muốn nâng cao kiến thức của mình các bạn cần tốn khá nhiều thời gian. Vì vậy, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn những thuật ngữ phổ biến trong chuyên ngành này.

Các nguyên tắc phổ biến trong kế toán
 

1. Underlying assumption: giả định cơ bản của kế toán
2. Going concern: hoạt động liên tục
3. Materiality concept: nguyên tắc trọng yếu
4. Accrual concept: nguyên tắc cơ sở dồn tích
5. Matching concept: nguyên tắc phù hợp
6. Prudence concept: nguyên tắc thận trọng
7. Substance over form: chu kỳ thời gian
8. Business entity concept: nguyên tắc thực thể kinh doanh
9. Historical cost convention: nguyên tắc giá gốc
10. Objectivity concept: nguyên tắc khách quan


Các nguyên tắc kế toán trên là một trong những điều bắt buộc cơ bản mà người học kế toán không nên bỏ qua.


tu-vung-ke-toan
Các nguyên tắc trong kế toán cần biết

 

Các từ vựng khác có liên quan

 
 • Cash book: Sổ tiền mặt
 • Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
 • Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
 • Closing stock: Tồn kho cuối kỳ
 • Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán
 • Credit balance: Số dư có
 • Credit note: Giấy báo có
 • Credit transfer: Lệnh chi
 • Double entry rules: Các nguyên tắc bút toán kép
 • FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước
 • LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước
 • Finished goods: Thành phẩm
 • Profitability: Khả năng sinh lời
 • Prime cost: Giá thành cơ bản
 • Net assets: Tài sản thuần
 • Net book value: Giá trị thuần


tu-vung-ke-toan
Accountant - nhân viên kế toán

 

Tiếng anh kế toán thật sự là một trong những chuyên đề khó, đòi hỏi người học cần phải kiên nhẫn rất nhiều. Hy vọng những kiến thức trên giúp ích cho các bạn trong công việc và học tập.


>>Giải thích mở rộng thuật ngữ chuyên ngành kế toán 
>>Từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán Anh-Anh-Việt


Theo Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

 • Bài viết:3811
 • Thành viên:976
 • Trả lời:172
Len dau trang