0915.096.396

13 cách nói "đùa thôi mà" trong tiếng Anh

Ngoài “just kidding” bạn có thể dùng những câu sau để diễn đạt ý “đùa thôi mà”.


– Just joking!

– Don’t take it seriously!

– Just teasing you!

– I’m just pulling your leg.

– I’m only being silly.

 


(Nguồn: quickmeme)


– I’m just poking fun at you.

– I’m just fooling around.

– Just trying to take the Mickey.

– I’m just messing with you.

– It was only a joke.

– I’m just having a laugh.

– I was only playing around.

– I was only jesting.

 

>> 15 thành ngữ với Laugh 
 

Nguồn: Vietnamnet

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:972
  • Trả lời:172
Len dau trang