0915.096.396

Bài hát : We Wish You A Merry Christmas

Trang Chủ Mận
Đăng bởi: Trang Chủ Mận
Tham gia:
10/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0
Bài hát : We Wish You A Merry Christmas
 Transcript:

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Good tidings we bring to you and your skin

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Oh, bring us a figgy pudding
Bring us a figgy pudding
Bring us a figgy pudding and a cup of good cheer!


We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Good tidings we bring to you and your skin

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

Merry Christmas 
tree

 
 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang