0915.096.396

Bài hát: If You're Happy And You Know It (Clap Your Hands)

Trần Ngọc Mi
Đăng bởi: Phamtrantamnhu
Tham gia:
08/16
Bài viết:
0
Trả lời:
0
Bài hát: If You're Happy And You Know It (Clap Your Hands) 
Đây là một bài hát rất dễ thương và đơn giản cho các bé nhé. Động tác cũng rất đơn giản thôi. Cùng hát và làm theo động tác nào.
 

Các bé hát theo Lyric dưới đây
If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it , And you really want to show it, If you're happy and you know it, clap your hands. 

If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, And you really want to show it, If you're happy and you know it, stomp your feet. 

If you're happy and you know it, shout hooray. If you're happy and you know it, shout hooray. If you're happy and you know it , And you really want to show it, If you're happy and you know it, shout hooray!

If you're happy and you know it, do all three! If you're happy and you know it, do all three! If you're happy and you know it , And you really want to show it, If you're happy and you know it, do all three!

 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang