0915.096.396

Bài viết tiếng Anh hay về Internet

Hiện nay, công nghệ thông tin đang phát triển rất mạnh mẽ, minh chứng cho điều đó là Internet. Internet là hệ thống thông tin toàn cầu cung cấp một nguồn thông tin khổng lồ.Dưới đây, chúng mình muốn hướng dẫn các bạn viết về chủ đề Internet này để hiểu rõ lợi ích lẫn tác hại của nó.

1. Cấu trúc một bài viết về Internet


a. Câu chủ đề / mở bài (1 câu)

Đây là phần thể hiện ý chính của cả bài. Bạn bắt buộc phải viết 1 câu chủ đề hoàn chỉnh thì mới có thể triển khai các luận điểm từ đó. Câu chủ đề cần phải có 2 phần: topic và controlling idea. Topic là để thông báo cho người đọc về chủ bài văn, còn Controlling idea là đưa ra nhận định cá nhân về chủ đề đó.

b. Thân bài

Gồm 3 luận điểm chính triển khai, giải thích và chứng minh cho câu chủ đề. Với mỗi luận điểm đều phải có luận cứ chứng minh cho luận điểm đó. Đôi khi, đề bài sẽ cung cấp gợi ý cho 3 luận điểm. Ngoài ra bạn cũng có thể tự xây dựng luận điểm bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản Why, How (Tại sao, Như thế nào)

3 luận điểm cần được triển khai bằng ví dụ thực tế, cùng bố cục rõ ràng. Nếu có thể, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân thay vì những bài mẫu thuộc lòng. Như thế thì bài viết của bạn sẽ tự nhiên và gây nhiều thiện cảm hơn cho người đọc. Đoạn văn cần được trình bày đơn giản, mạch lạc, thể hiện rõ quan điểm của người viết, tránh việc viết ẩn ý, lạc đề, khoa trương và sáo rỗng.

c. Kết bài

Đây là câu cuối để kết thúc bài văn, bạn có thể bỏ qua nếu không có tự tin. Thế nhưng, câu kết bài cũng có thể giúp bù đắp nốt số từ còn thiếu so với yêu cầu của đề bài, nếu bài viết của bạn đang quá ngắn. Thông thường, câu kết được viết bằng cách nhắc lại câu chủ đề theo cách khác (paraphrase).

Giống như những phần trên của đoạn văn, câu kết cũng phải được bắt đầu bằng một liên từ. Có khá nhiều liên từ để dùng cho kết bài như là: in conclusion, in general, to conclude,… Nhưng bạn chỉ nên nhớ và sử dụng duy nhất 1 trong các từ đó cho tất cả các bài viết mà thôi.

 

Bài viết tiếng Anh hay về Internet (Ảnh: english4u).

2. Bài viết tiếng Anh hay về Internet


Nowadays most people in the world have had a contact with computers. A majority of them has been using international computer's network known as the Internet.

On my view, using internet has more advantages than disadvantages. Firstly, the Internet provides access to a lot of information. Some of them are very useful in your job other helps in your hobby. Searching with Google, you can find everything you want. You can do shopping through the Internet. Of course, it has no sense to buying a roll, but if you need something inaccessible, you will be able to buy it in Internet shop. You just need only to select what you want, fill in some forms and click ok. In a few days, you will get what you have ordered to your home directly, without going anywhere.

You also can pay with your credit card, pay postman when you get the package, or transfer money from your bank account. Today, almost bigger bank offer transferring money through the Internet. It is faster than going to the bank and filling the forms. Transferring money in traditional way takes about a day, but using Internet you can do this in few seconds even on Saturday and Sunday.

What’s more internet banks give you insurance against unauthorized transaction. Some people think that their money can be stolen by hackers easily. It isn’t true because the easiest way to steal your money from internet bank is breaking to your house and stealing your bank codes. Internet banks have very good protections witch make them practically unbreakable.

Next advantage of internet is email. Internet emails get in a few seconds in their destinations. It is very important when you want to send something to somewhere far from your place, for example Australia. Of course you can send whatever you want, not only texts such as movies, photos, songs, computer programs and so on. And sending an email is much cheaper than phoning, or sending normal letters.

Beside a lot of advantages, Internet also has some disadvantages too. First of disadvantages is that people who spend too much time sitting in the front of computer can easily get ill. Radiation emitted by computer’s screen is harmful to eyes. People who spend too much time at their homes (because they do not need to go anywhere, they can do everything by using Internet) are getting weaker. Sitting for a long time is also harmful to the spine. The second disadvantage is that Internet can by addictive. Some people just can’t live without it. They have no real friends and when Internet is down they are getting furious.

Internet has some opponents but more and more people treats Internet like telephone, or radio. They use it for fun and work. In my opinion, at present living without internet would be quite difficult.

Hy vọng với các hướng dẫn cách viết và bài mẫu ở trên về chủ đề Internet có thể giúp bạn có thêm ý tưởng về chủ đề này, cũng như rèn luyện được kỹ năng viết tiếng Anh của mình.

>> Hướng dẫn cách viết địa chỉ trong tiếng Anh đúng

 

Nguồn: english4u


 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang