0915.096.396

Các cách để viết câu văn Tiếng Anh theo lối viết học thuật

Bài viết sẽ liệt kê ra những điều cần tránh và những điều cần được khuyến khích trong bài thi  IELTS Writing với mục đích để bạn hình thành lối viết câu văn tiếng Anh theo lối viết học thuật​.
 

1. Cấu trúc câu quá đơn giản

Không nên dùng các cấu trúc câu đơn chỉ với động từ chính và những động từ như (don’t/ can’t) trong các bài viết mang tính học thuật. Ví dụ như, bạn không nên viết:

“I don’t think it’s very important for small kids to learn English.”

2. Dùng từ vựng không chuẩn xác, mơ hồ, chung chung

Các câu văn chứa những từ vựng không chuẩn xác là điều cần tránh mặc dù chúng ta sẽ có lúc thiếu từ vựng để diễn tả một ý gì đó, như các câu văn sau:

“I don’t think it’s very important for small kids to learn English.”

“This is the best thing to do.”

3. Sử dụng thành ngữ trong câu văn

Điều này không hẳn là không tốt và cũng không phải là điều cấm kỵ. Đôi khi bạn cũng có thể sử dụng thành ngữ trong lối viết văn mang tính học thuật. Tuy nhiên, sử dụng nhiều những thành ngữ thì không tốt bạn sẽ làm cho giọng văn có vẻ khá “văn vẻ”, “màu mè”. Vì thé bạn nên lưu ý hạn chế sử dụng thành ngữ để tránh lối viết như câu bên dưới:

“If we do that, then we might throw the baby out with the bathwater.”

Tuy vậy, nếu sử dụng thành ngữ ở mức “nhẹ nhàng” hơn thì có thể chấp nhận được như câu sau:

“On balance, this would seem to be the most appropriate course of action.”

4. Bắt đầu câu với “And” và “But”

Đây cũng có thể là phần được chấp nhận khi bạn vẫn thấy nhiều câu văn bắt đầu với “But” và “And”. Nó ngày càng phổ biến hơn trong các bài đọc. Tuy nhiên, đối với người học Ielts là người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai thì nên tránh. Hầu hết các giáo viên dạy tiếng Anh sẽ không viết như thế này:

 “But the most important thing is that the government find outs what the real needs are.”

Thay vào đó, hãy viết:

“The immediate priority, however, is for the government to conduct a needs analysis.”

5. Cụm động từ

Những cụm động từ (Phrasal verbs) là một phần rất quan trọng trong tiếng Anh. Nhưng chúng ta nên tránh dùng chúng và nên thay thế bằng những động từ khác. Cụm động từ được xem như “có họ hàng” với các thành ngữ, bạn không nên viết:

“But the most important thing is that the government find outs what the real needs are.”

Mà hãy sửa lại thành:

“The immediate priority, however, is for the government to conduct a needs analysis.”

6. Những đại từ mang tính cá nhân

Trong phạm vi học thuật tiếng Anh, các bài viết tránh thể hiện cái nhìn mang tính cá nhân và không khách quan. Điều này không có nghĩa là bạn hoàn toàn không được phép sử dụng. Chỉ có điều, hãy cẩn trọng khi dùng và chỉ nên dùng khi muốn thực sự cho biết ký kiến mang tính cá nhân với “I” và “my”. Nhưng hãy tránh dùng “you”. Chung nhất, hãy hạn chế những câu nói mang tính cá nhân, và viết như sau:

“I don’t think it’s very important for small kids to learn English.”
 

Nguồn Sưu Tầm

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1059
  • Trả lời:172
Len dau trang