0915.096.396

Cách sử dụng dấu câu hợp lý p1

Thời đại Internet bùng nổ, sự ra đời của tiếng lóng Internet, và việc sử dụng SMS ngày càng gia tăng, nhiều người trong chúng ta đang bắt đầu quên đi những khía cạnh cơ bản của phép chấm câu trong tiếng Anh. Bạn muốn viết một bài luận xuất sắc cho lớp học hay gửi một bản đề xuất được viết một cách hoàn hảo cho sếp của bạn? Nếu vậy, nắm được quy tắc sử dụng dấu câu là bắt buộc. Hãy coi bài viết này như là một khóa học cấp tốc về phép chấm câu trong tiếng Anh, và xem Bước 1 dưới đây để bắt đầu.
 

1.Luôn luôn viết hoa đầu câu

Nếu bạn không phải là một nhà thơ mới hoặc mở đầu câu bằng tên nhãn hiệu như "wikiHow" hay "iPod," bạn sẽ phải viết hoa chữ cái đầu tiên của một câu.

2.Viết hoa chữ cái đầu của tên riêng và tiêu đề

Ngoài việc viết hoa đầu câu, bạn còn phải viết hoa chữ cái đầu của danh từ riêng và tiêu đề. Danh từ riêng là tên người, địa điểm, và sự vật cụ thể. Tiêu đề (một loại danh từ riêng) là tên của các tác phẩm nghệ thuật (sách báo, phim ảnh, kịch, v.v...), các tổ chức, khu vực địa lý, và nhiều tên khác nữa. Tiêu đề cũng có thể là những lời nói kính cẩn (Her Majesty, Mr. President, v.v...).
  • Tiêu đề và danh từ riêng có từ hai từ trở lên phải được viết hoa từng từ một, ngoại trừ những tiểu từ và mạo từ như "the," "an," "and," v.v... Từ đầu tiên của tiêu đề luôn luôn được viết hoa (trừ trường hợp "tên nhãn hiệu" như ở trên).
Viết hoa chữ cái viết tắt. Từ viết tắt là một từ được tạo nên từ các chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong một danh từ riêng hoặc tiêu đề dài. Từ viết tắt thường được sử dụng để thu gọn những danh từ riêng dài mà nếu để nguyên thì sẽ rất bất tiện khi mỗi lần đề cập đến chúng. Đôi khi các chữ cái trong một từ viết tắt được ngăn cách bởi dấu chấm.
Nguồn WiKi

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:999
  • Trả lời:172
Len dau trang