0915.096.396

Cách sử dụng dấu câu hợp lý p2

Hãy coi bài viết này như là một khóa học cấp tốc về phép chấm câu trong tiếng Anh, và xem Bước 1 dưới đây để bắt đầu.​

Sử dụng dấu chấm

 

Hết câu để kết thúc các câu và lời phát biểu tường thuật.Mỗi câu đều chứa ít nhất một dấu hiệu hết câu – dấu hiệu ở cuối mỗi câu. Phổ biến nhất trong số những dấu hiệu hết câu là dấu chấm (".", còn được gọi là "chấm hết câu"). Dấu chấm đơn giản này được sử dụng để báo hiệu kết thúc một câu tường thuật. Hầu hết các câu đều là tường thuật. Bất kỳ câu nào nêu lên sự thực hay mô tả hoặc giải thích một ý đều được coi là câu tường thuật và cần dùng dấu câu hợp lý

Sử dụng dấu hỏi chấm

 Để kết thúc câu hỏi. 
Dấu hỏi chấm ( "?" ) được sử dụng ở cuối một câu để biểu thị đó là câu nghi vấn – cơ bản là câu hỏi. Sử dụng dấu chấm câu này ở cuối các câu hỏi, chất vấn, nghi ngờ, hay thắc mắc.
Sử dụng dấu chấm than để kết thúc câu cảm thán. Dấu chấm than ("!", còn được gọi là "dấu cảm thán") biểu thị sự phấn khích hoặc nhấn mạnh. Dấu chấm than được sử dụng để kết thúc câu cảm thán—thường là những cách diễn đạt ngắn chỉ có một từ.

Sử dụng dấu phẩy

Để chỉ ra đoạn nghỉ hoặc dừng ở giữa câu. Dấu phẩy (",") là một dấu câu rất linh hoạt. Có rất nhiều tình huống cần phải sử dụng dấu phẩy. Một trường hợp hay dùng là đồng vị ngữ -- nghỉ giữa câu để bổ sung và thêm thông tin cho chủ ngữ.
Nguồn WiKi

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:999
  • Trả lời:172
Len dau trang