0915.096.396

Cách viết email bằng tiếng anh chuyên nghiệp – P2

Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ đến với các kĩ năng viết email bằng tiếng anh trong công việc, khi xin việc, trong thương mại và những lỗi cần tránh, những từ viết tắt thông dụng khi biết email tiếng anh chuyên nghiệp và đầy đủ nhất. Tiếp theo bài viết kì trước nha.
 

Kỹ năng viết email trong tiếng Anh (Nguồn: itknowhome)

* Offering help/ giving information (Đề nghị giúp đỡ/ cung cấp thông tin)

- Ví dụ:

+ We are happy to let you know that your article has been selected for publication in Vietnam. (Chúng tôi rất vui khi báo cho bạn biết rằng bài viết của bạn đã được chọn để xuất bản tại Việt Nam)

+ We are willing to arrange another meeting with the director manager (Chúng tôi sẵn sàng để sắp xếp một cuộc họp khác với người trực tiếp quản lý)

+ Should you need any further information, please to contact us, do not hesitate to let me know (Nếu bạn cần thêm bất kì thông tin nào, làm ơn liên hệ với chúng tôi đừng ngại gì cả)

+ We regret to inform you that the event has been cancelled due to bad weather conditions (Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn rằng sự kiện đã bị hủy bởi vì điều kiện thời tiết quá xấu)

* Complaining (Phàn nàn)

- Ví dụ:

+ I am writing to express my dissatisfaction with your staff/ your service/ to complain about the quality of your produce/ your goods (Tôi viết thư này để bày tỏ sự không hài lòng với đội ngũ nhân viên của bạn/ dịch vụ của bạn/ để than phiền về chất lượng sản phẩm của bạn)

+ We regret to inform you that your bill is considerably overdue to resolve (Chúng tôi rất tiếc thông báo cho bạn rằng hóa đơn thanh toán của bạn đã bị xem là quá hạn theo quy định để giải quyết)

+ I am interested to hear how your company/your corporate can compensate us for the distress we suffered (Tôi đang rất trông chờ vào việc công ty/tập đoàn sẽ làm thế nào để bù đắp những thiệt hại mà chúng tôi phải gánh chịu)

*Apologizing (Thư xin lỗi)

- Ví dụ:

+ We would like to apologize for any inconvenience caused. Please accept our apologies for the delay (Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện mà chúng tôi đã gây ra. Xin rộng lòng chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi vì sự chậm trễ)

+ Please let us know what we can do to compensate you for the damages caused (Xin rộng lòng cho chúng tôi biết chúng tôi có thể làm những gì để bồi thường những thiệt hại mà chúng tôi đã gây ra)

+ I am afraid I will not be able to attend the show tomorrow (Tôi e rằng mình không thể tham dự chương trình biểu diễn ngày mai được)

* Attaching files (Đính kèm tệp)

- Ví dụ:

+ I am sending you the brochure/ a document as an attachment (Tôi đã gửi cho bạn những tài liệu đính kèm)

+ Please find attached the file you requested from us (Vui lòng tìm những thông tin đính kèm mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi)

+ I am afraid I cannot open the file you have sent me (Tôi e rằng mình không thể mở được các tệp đính kèm mà bạn đã gửi cho tôi)

+ Could you send it again in PDF format, please? (Bạn có thể vui lòng gửi nó lại một lần nữa ở định dạng PDF được không?)

3. Phần kết thư email tiếng Anh

- Trước khi kết phần viết email, bạn hãy viết thêm một trong những câu sau (nếu bạn thấy cần thiết)

- Ví dụ:

+ Thank you for your patience and cooperation.Thank you for your consideration! (Cảm ơn sự kiên nhẫn và hợp tác của bạn. Cảm ơn sự quan tâm của bạn! )

+ If you have any questions or concerns, do not hesitate to let me know (Nếu bạn có bất kì câu hỏi hay sự quan tâm nào, đừng ngần ngại mà hãy cho chúng tôi biết)

+ Thank you in advance and look forward to hearing from you (Chân thành cám ơn và mong chờ được nghe tin từ bạn)

-  Sau đó hãy kết thúc thư bằng những cụm từ:

+ Ví dụ: Yours faithfully (Trân trọng)

- Nếu bạn bắt đầu thư bằng Dear Sir/Madam thì dùng: Yours sincerely (Trân trọng)

- Nếu bạn bắt đầu bằng cách viết tên,

- Ví dụ: Dear Mr. Dursley, Mrs. Beckham thì dùng: Sincerely Yours/ Sincerely/ Yours Truly (Trân trọng)  (thường được sử dụng phổ biến trong Anh - Mỹ)

 

Email tiếng Anh thể hiện độ chuyên nghiệp của bạn (Nguồn: phanmemquangcao)

>> Cách viết email bằng tiếng anh chuyên nghiệp – P1


>> Những từ nên tránh khi viết email


Nguồn Academy.

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang