0915.096.396

Châm ngôn hay nhất về cuộc sống

Học tiếng anh không đơn thuần là học ngôn ngữ mà còn phải học văn hóa để trau dồi câu chữ và khám phá những bài học thú vị đã được đúc kết thành châm ngôn. 
Từ lâu, những kinh nghiệm, bài học quý báu trong cuộc sống được đúc kết thành những câu châm ngôn hay mà khi khám phá nó chúng ta tìm thấy chân lý, là “ ngọn hải đăng” soi sáng tầm nhìn của ta. Không chỉ vậy, cảm thụ những câu châm ngôn bằng tiếng anh còn giúp bạn hiểu về nền văn hóa phương tây, cùng nhau tranh luận với bạn bè quốc tế về những điều thú vị trong cuộc sống. Thật là bổ ích phải không!

Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay bổ sung vào bộ sưu tập những châm ngôn sống hay bằng tiếng anh!

Tổng hợp 10 câu danh ngôn hay nhất về cuộc sống bằng tiếng anh

 
1.The busy have no time for tears
( Người bận rộn chẳng có thời gian để khóc )
– Lord Byron ­
Busy/ˈbɪz.i/:bận rộn
Tear /teәr/ : nước mắt
 
2. It is a good thing to be rich and a good thing to be strong but It is a better thing to be loved of many friends
( Giàu có, khỏe mạnh là điều tốt nhưng điều tốt hơn là được bạn bè yêu thương)
-Euripides ­
Rich/rɪtʃ/ : giàu có ­
Strong /strɒŋ/ : mạnh mẽ

3. Friends are like stars,they always seem to shine when the night is as its darkest
( Tình bạn như những ngôi sao, chúng luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối nhất)
– Meredith Shea ­
Star /stɑːr/ : ngôi sao ­
Shine/ʃaɪn/: ánh sáng, chiếu sáng ­
dark/dɑːk/: tối, đêm tối

4. We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world
( Chúng ta không bao giờ có thể học được để trở nên can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này)
– Helen Keller
Brave/breɪv/  : sự can đảm
Patient/ˈpeɪ.ʃənt/  : kiên nhẫn
Joy /dʒɔɪ/ : niềm vui

5. Friendship doubles your joys and divides your sorrows
( Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn của bạn)
-Unknown author
Double /ˈdʌb.əl/ : nhân đôi
Divide /dɪˈvaɪd/ : chia ra

6. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile
( Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy chỉ cho cuộc đời thấy bạn có nghìn lý do để cười)
-Unknown author
Reason /ˈriː.zən/: lý do

7. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in
( Tham vọng là con đường dẫn bạn đến thành công. Sự kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó)
Ambition /æmˈbɪʃ.ən/  : tham vọng
Path /pɑːθ/ : con đường
Persistence /pəˈsɪs.təns/: sự kiên trì
 
8. Don’t let schooling interfere with your education
(Đừng để trường lớp cản con đường giáo dục của bạn)
-Mark Twain
Schooling /ˈskuː.lɪŋ/ :sự giáo dục của nhà trường
Interfere /ˌɪn.təˈfɪər/ : gây rắc rối, cản trở
Education /ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən/ : giáo dục

9. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood
(Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được)
– Helen Keller
Succession /səkˈseʃ.ən/ : chuỗi, sự kế tiếp
Lesson /ˈles.ən/: bài học

10. Life is not fair, get used to it
(Cuộc sống không công bằng, hãy làm quen với nó)
– Bill Gates
Fair /feər/ : công bằng

Chắc chắn những câu châm ngôn này sẽ giúp ích cho bạn thật nhiều trên hành trình vượt qua những thách thức để tìm đến niềm vui trong cuộc sống này.
 
>> Châm ngôn tiếp thêm động lực

>> Những câu danh ngôn khuyết danh về nụ cười
 
Nguồn: Aroma

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:943
  • Trả lời:172
Len dau trang