0915.096.396

Châm ngôn tiếp thêm động lực

Bài viết này dành cho những ai thực sự muốn thay đổi. Những câu châm ngôn tiếp thêm động lực -  Vượt qua sự lười biếng.

Sự lười biếng kẻ thù số 1 của thành công dù là trong lĩnh vực nào, học tập, kinh doanh, tình yêu,...Tại sao bạn lười biếng, mặc dù bạn biết rằng nếu như bạn không làm bài bạn sẽ rớt đại học, nếu bạn không làm việc thì bạn sẽ trễ hạn chót, nếu như bạn không tập thể dục bạn sẽ không giản cân được. Bởi vì những điều này không xảy ra ngay tức. Nên những câu châm ngôn sau có thể sẽ giúp bạn vực dậy tinh thần, tiếp thêm động lực để cố gắng làm việc, học tập để đạt đến thành công.

 

Những câu châm ngôn tiếp thêm động lực
 

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration
Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi
– Thomas Edison
 
Where there is a will, there is a way.
Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.
 – Pauline Kael
 
On the way to success, there is no trace of lazy men
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
 – Khuyết danh
 
If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.
Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.
– Michael Jordan

I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.
Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.
– Michael Jordan

Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true.
Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.
– William Ralph Inge
 
A winner never stops trying.
Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.
– Tom Landry


Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.
Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.
– H. Jackson Brown Jr.


Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt.
Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.
– William Van Horne


Set your target and keep trying until you reach it.
Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.
Napoleon Hill


Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.
― Robert F. Kennedy


Knows your limits, but never stop trying to exceed them.
Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó.
– Khuyết danh

Sự cố gắng biến mọi thứ không thể thành có thể. Những câu châm ngôn tiếng Anh tiếp thêm động lực chỉ giúp bạn có thêm nhiệt huyết, động lực nhưng cái quyết định vẫn là ý chí, nghị lực của bạn để cố gắng mỗi ngày.
 
>> Những câu danh ngôn khuyết danh về nụ cười
>> Những câu danh ngôn tiếng Anh ý nghĩa nên đọc khi buồn

Nguồn: GEO

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:943
  • Trả lời:172
Len dau trang