0915.096.396

Dạng câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh

Câu điều kiện là gì? Chúng ta sử dụng câu điều kiện trong trường hợp nào? Có mấy dạng câu điều kiện cần nhớ?

Câu điều kiện trong tiếng Anh
chính là dạng câu giả định, trong đó chỉ ra điều kiện để hành động hoặc hiện tượng trong mệnh đề chính có thể xảy ra. Cấu trúc câu điều kiện gồm có hai phần, hay còn gọi là hai mệnh đề bao gồm:
+ Mệnh đề nêu điều kiện, hay còn gọi là mệnh đề IF/mệnh đề điều kiện, là mệnh đề phụ.
+ Mệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính.

Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ cho nhau: nếu mệnh đề chính đứng trước thì giữa hai mệnh đề không cần dấu phẩy, nếu ngược lại thì phải có dấu phẩy ở giữa.


Có 5 loại câu điều kiện trong tiếng Anh ta thường gặp bao gồm loại 0, loại 1, loại 2, loại 3 và loại hỗn hợp.
 

tieng Anh, ngu phap tieng Anh
Các dạng câu điều kiện chính trong tiếng Anh (Nguồn: SlideShare)

Câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 diễn tả một hành động, sự kiện luôn luôn đúng, kiểu một chân lý.
Cấu trúc: If + S + V (simple present), S + V (simple present)
Ví dụ:
 If you heat the ice, it smelts. (Nếu bạn đun nóng nước đá, nó sẽ tan chảy.)

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc, hiện tượng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Cấu trúc: If + S + V (present), S + will + V.
Ví dụ:
If I don’t work hard, I will fail this exam. (Nếu tôi không học chăm thì tôi sẽ trượt kỳ thi này.)
If I have finished the design of my book, I will go out. (Nếu tôi làm xong bản đề cương cho quyển sách của mình, tôi sẽ đi chơi.)

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh diễn tả sự việc, hiện tượng không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Cấu trúc: If + S + V (past present), S+  would + V.
Chú ý: Với câu điều kiện loại 2, với mọi chủ ngữ thì tobe đều được chia về were.
Ví dụ:
If he were young, he would not have difficulty in learning English. (Nếu mà còn trẻ, anh ấy sẽ không gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh).

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 chỉ một việc không có thực trong quá khứ.
Cấu trúc: If + S + had + V (past perfect), S + would/could/may/might + have + V (past perfect)
Ví dụ:
If I had known you were coming, I would have prepared more food. (Nếu tôi biết bạn đang đến thì tôi đã chuẩn bị nhiều thức ăn hơn.)

 

cau dieu kien trong tieng Anh
Bảng tóm tắt các dạng câu điều kiện (Nguồn: estrellamountain)

Câu điều kiện hỗn hợp

Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến ngữ pháp tiếng Anh dạng câu điều kiện kết hợp giữa loại 2 và loại 3, là dạng câu thường xuyên xuất hiện trong các bài thi trung học phổ thông hay kì thi năng lực tiếng Anh, chứ không nhắc đến các loại câu khác gần như không xuất hiện trong các bài thi hoặc giao tiếp bình thường.

Câu điều kiện hỗn hợp 
là dạng câu thể hiện sự giả định trong quá khứ nhưng lại mang đến kết quả trong hiện tại.
Cấu trúc: S + had + V (past perfect), S + would + V.
Ví dụ:
If I caught this plane, I would die now. (Nếu mà tôi bắt chuyến máy bay đó thì bây giờ tôi đã chết rồi.) --> Trong câu này, sự giả định xảy ra trong quá khứ, còn kết quả lại ở trong hiện tại nên sẽ được dùng câu điều kiện hỗn hợp.

Chú ý: Những trạng từ chỉ thời gian như now, at present,…  trong mệnh đề chính là dấu hiệu nhận biết dạng câu điều kiện loại này.

>> Absolute Phrase - Ngữ pháp cho tiếng Anh nâng cao
>> Sở hữu cách trong tiếng Anh

 

Nguồn: Elight

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang