0915.096.396

[Ebook] IELTS band 9 vocab secret

Chọn từ vựng khi nói và viết trong bài thi IELTS là điều không dễ. Có thể trong nhiều lĩnh vực bạn không biết chút gì từ chuyên môn cả thế thì phải viết, nói như thế nào. Thật ra, về vốn từ vựng IELTS sẽ không yêu câu bạn phải viết những thuật ngữ chuyên môn cao siêu thì mới được xem là chuyện nghiệp và đạt điểm cao. Tự vựng đòi hỏi trong phần viết là những từ vựng về nhiều lĩnh vực thường gặp trong cuộc sống và là những từ các bạn sẽ bắt gặp thường xuyên trong báo chí, tin tức hằng ngày. Để phát triển vốn từ vựng phủ khắp các đề tài này và không bị bối rối trước bất kì đề tài nào thì  IELTS band 9 vocab secret sẽ giúp bạn.
 

 IELTS band 9 vocab secret (nguồn: ieltsmaterial)

 

Nội dung

  • Introduction from author
  • How to use this book
  • FAQs about IELTS vocabulary topics
  • 10 must-focus topics

Nguồn ieltsmaterial 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3767
  • Thành viên:869
  • Trả lời:172
Len dau trang