0915.096.396

English for Information Technology Lesson 3: Characteristics of Computer (Reading)

thuận an
Đăng bởi: thuanan
Tham gia:
10/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0
Tổng hợp những bài học Tiếng Anh dành riêng có các mem có nhu cầu tìm hiểu về ngành Information Technology - Công nghệ thông tin nè. Cùng tham khảo nha 

English for Information Technology Lesson 3: Characteristics of Computer (Reading)

 

Corpputers are machines designed to process, electronically, specially prepared pieces of information which are termed data. Handling or manipulating the information that has been given to the computer, in such ways as doing calculations, adding information or making comparisons is called processing. Computers are made up of millions of electronic devices capable of storing data or moving them, at enormous speeds, through complex circuits with different functions.

All computers have several characteristics in common, regardless of make or design. Information, in the form of instructions and data, is given to the machine, after which the machine acts on it, and a result is then returned. The information presented to the machine is the input; the internal manipulative operations, the processing; and the result, the output. These three basic concepts of input, processing, and output occur in almost every aspect of human life whether at work or at play. For example, in clothing manufacturing, the input is the pieces of cut cloth, the processing is the sewing together of these pieces, and the output is the finished garment.


Figure shows schematically the fundamental hardware components in a computer system. The centerpiece is called either the computer, the processor, or usually, the central processing unit (CPU). The term "computer" includes those parts of hardware in which calculations and other data anipulations are performed, and the high-speed internal memory in which data and calculations are stored during actual execution of programs. Attached to the CPU are the various peripheral devices such as card reader and keyboards (two common examples of input devices). When data or program need to be saved for long period of time, they are stored on various secondary memory devices of storage devices such a magnetic tapes or magnetic disks.

Computers have often been thought of as extremely large adding machines, but this is a very narrow view of their function. Although a computer can only respond to certain number of instructions, it is not a single-purpose machine since these instructions can be combined in an infinite number of sequences. Therefore, a computer has no known limit on the kinds of things it can do; its versatility is limited only by the imagination of those using it.

In the late 1950s and early 1960s when electronic computers of the kind in use today were being developed, they were very expensive to own and run. Moreover, their size and reliability were such that a large number of support personnel were needed to keep the equipment operatin. This has all changed now that computing power has become portable, more compact, and cheaper.

In only a very short period of time, computers have greatly changed the way in which many kinds of work are performed. Computers can remove many of the routine and boring tasks from our lives, thereby leaving us with more time for interesting, creative work. It goes without saying that computers have created whole new areas of work that did not exist before their development.


Bài dịch

1. Máy tính là máy được thiết kế để xử lý bằng điện tự những mẩu tin đã được chuẩn bị đặc biệt gọi là dữ liệu. Việc điều khiển hay thao tác các thông tin đã đưa vào máy bằng những phương pháp như tính toán, bổ sung hay so sánh thông tin được gọi là sử lý. Máy tính được cấu thành từ hàng triệu thiết bị điện tử có khả năng lưu trữ hoặc di chuyển dữ liệu, với tốc độ thật lớn, qua các mạng phức tạp có chức năng khác nhau.

2. Tất cả máy tính đều có chung một số đặc tính, không tính đến việc chế tạo hay thiết kế. Thông tin được đưa vào máy tính dưới hình thức lệnh và số liệu, sau đó máy tính sử lý và cho kết quả. Tin được đưa vào máy tính gọi là đầu nhập, hoạt động thao tác bên trong gọi là sử lý, và kết quả nhận được gọi là đầu xuất. Ba quan niệm về đầu nhập, sử lý, đầu
xuất này hầu như xảy ra trong mọi lĩnh vực của cuộc sống con người, dù đang làm việc hay chơi đùa cũng thế. Ví dụ trong sản xuất quần áo, đầu nhập là vải được cắt, sử lý, ráp và may, đầu xuất là quần áo hoàn chỉnh.


3. Hình mô tả những bộ phận cơ bản cấu thành phần cứng trong hệ thống máy tính dưới dạng sơ đồ. Phần trung tâm được gọi là máy tính, bộ xử lý, hay thường gọi là bộ xử lý trung tâm. Thuật ngữ máy tính bao gồm những bộ phận phần cứng này, nơi thi hành các tính toán và những thao tác dữ liệu khác, và bộ nhớ trong tốc độ cao nơi lưu trữ dữ liệu
và tính toán trong quá trình thực hiện trên thực tế chương trình phần mềm vào bộ xử lý trung tâm là những thiết bị ngoại vi khác nhau, như bộ đọc thẻ, và bàn phím (hai ví dụ thông thường về thiết bị nhập tin). Khi cần lưu trữ dữ liệu hoặc chương trình trong thời gian dài, chúng sẽ được lưu vào các thiết bị nhớ phụ hay lưu trữ như băng từ hay đĩa từ.

4. Máy tính được cho là máy tính cộng cực lớn, nhưng đây là cái nhìn hạn hẹp về chức năng của chúng. Mặc dù máy tính chỉ có thể phản hồi một số lệnh nhất định nhưng nó không phải là cỗ máy đơn năng vì những lệnh này có thể kết hợp thành vô số chuỗi lệnh. Do vậy máy tính không bị giới hạn ở loại công việc mà nó có thể thực hiện, khả năng của máy tính chỉ bị giới hạn bởi trí tượng tượng của người sử dụng.

5. vào cuối năm 50, 60 khi máy tính điện tử, loại máy ngày nay bạn thương sử dụng đang trên đà phát triển, mua và vận hành chúng rất đắt tiền. Hơn thế với một kích thước và độ tin cậy như thế, phải cần một số lượng nhân viêc phụ trợ máy mới vận hành được. Hiện nay đã thay đổi, máy tính có thể xách tay, gọn hơn và rẻ tiền hơn.

6. Chỉ trong một thời gian ngắn, máy tính thay đổi thực hiện nhiều loại công việc . Máy tính có thể loại bỏ nhiều công việc nhàm chán khỏi cuộc sống chúng ta, do đó chúng ta có nhiều thời gian hơn dành cho hứng thú và sáng tạo. có thể nói rằng máy tính đã tạo ra nhiều lĩnh vực công việc mới chưa từng tồn tại trước khi máy tính phát triển.

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1084
  • Trả lời:172
Len dau trang