0915.096.396

English for Information Technology Lesson 6: Central Process Unit (Vocabulary)

bndfdt
Đăng bởi: cvsfgg
Tham gia:
10/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0
Tổng hợp những bài học Tiếng Anh dành riêng có các mem có nhu cầu tìm hiểu về ngành Information Technology - Công nghệ thông tin nè. Cùng tham khảo nha 

English for Information Technology Lesson 6: Central Process Unit (Vocabulary)

 

1. Vocabulary
 
Acceptable Có thể chấp nhận được
Accuracy Sự chính xác
Computer science Khoa học máy tính
Concentrate Tập trung
Economical Một cách kinh tế
Financial Thuộc về tài chính
Information system Hệ thống thông tin
Objective Mục tiêu, mục đích
Pinpoint Chỉ ra một cách chính xác
Precise Chính xác
Relevant Thích hợp, có liên quan
Responsible Chịu trách nhiệm
Retrieve Lấy, gọi ra
Situation Bối cảnh, tình cảnh, trạng thái
Sufficient Đủ, thích đáng
Transaction Giao tác
Trend Có xu hướng; xu hướng

2. Mẫu câu
  •  The CPU is composed of the arithmetic-logical unit and control unit only.
=> Bộ sử lý trung tâm chỉ bao gồm bộ phận logic số học và bộ điều khiển.
  • The CPU is responsible for all the activities taking place within a computer.
=> CPU quản lý tất cả các thao tác diễn ra trong một máy tính.
  • The processor can not operate on any information if the information is not in main storage.
=> Bộ sử lý không thể khai thác thông tin nếu thông tin không có trong bộ nhớ chính.
  • Only after the data has been processed by the CPU can results be transmitted to an output device.
=> Chỉ sau khi số liệu đã được sử lý thì nó mới có thể được chuyển ra thiết bị ngoại vi.
 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1084
  • Trả lời:172
Len dau trang