0915.096.396

Học tiếng Anh qua truyện cười: Two dealers and a very attractive lady

bvbvgr
Đăng bởi: dgfhjt
Tham gia:
10/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0

Học tiếng Anh qua truyện cười: Two dealers and a very attractive lady

Học tiếng Anh không chỉ bó buộc trong những phương pháp học cơ bản, mà chúng ta có thể làm phong phú thêm các phương pháp khác để việc học tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Một trong những cách học tiếng Anh không quá mới lạ nhưng cực kỳ hiệu quả đó là học tiếng Anh qua truyện cười
 

Two dealers and a very attractive lady
Two dealers and a very attractive lady. Ảnh: Internet

Two dealers and a very attractive lady

Two bored casino dealers are waiting at a craps table. A very attractive lady comes in and wants to bet $20,000 on a single roll of the dice.
 She says, "I hope you don't mind, but I feel much luckier when I'm bottomless."
With that, she strips naked from the waist down, and rolls the dice while yelling, "Momma needs a new pair of pants!"
 She then begins jumping up and down and hugging and kissing each of the dealers. "YES! I
WIN! I WIN!"
 With that, she picks up her money and clothes and quickly leaves. The dealers just stare at each other dumbfounded.
 Finally one of them asks, "What did she roll anyway?"
 The other answers, "I don't know! I thought
YOU were watching!"

Hai người chia bài và một phụ nữ rất hấp dẫn

Hai người chia bài mệt mỏi đang ngồi đợi tại bàn xí ngầu. Một phụ nữ rất hấp dẫn bước vào và muốn đánh một ván 20.000 đô la trong một cú thả xí ngầu duy nhất.
 Nàng nói:”Em hy vọng hai anh không ngại, nhưng em nghĩ sẽ may mắn hơn nhiều khi em “không đáy”.
 Theo lời nói, nàng cởi khỏa thân từ eo xuống, rồi gieo xí ngầu với tiếng reo:”Má cần một cái quần mới!”
 Sau đó nàng nhảy lên xuống và ôm và hôn hai người chia bài.”ĐÚNG! EM THẮNG! EM THẮNG!”
 Với lời nói đó, nàng ôm tiền và quần áo và rời đi nhanh chóng.Hai người chia bài nhìn nhau chằm chặp chết điếng.
Cuối cùng một trong hai người hỏi:”Dù sao đi nữa thì cô ta đã gieo số mấy?”
Người kia đáp:”Tôi không biết! Tôi nghĩ ANH đang canh!”

>> 
Học tiếng Anh qua truyện cười: Too much speeding
>> Học tiếng Anh qua truyện cười: Parrot Buying (Mua vẹt)

Sưu tầm

 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:969
  • Trả lời:172
Len dau trang