0915.096.396

Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn: A talking frog

tanit
Đăng bởi: thanktan.tvn
Tham gia:
08/16
Bài viết:
0
Trả lời:
0

Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn: A talking frog

Học tiếng Anh không chỉ học bó buộc trong những phương pháp học cơ bản, mà chúng ta có thể làm phong phú thêm các phương pháp khác để việc học tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Một trong những cách học tiếng Anh không quá mới lạ nhưng cực kỳ hiệu quả đó là học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn
 

A talking frog

An older gentleman was playing a round of golf. Suddenly his ball sliced and landed in a shallow pond.
As he was attempting to retrieve the ball he discovered a frog who, to his great surprise, started to speak!
"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a week!"
He picked up the frog and placed it in his pocket. As he continued to play golf, the frog repeated its message.
"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a whole month!"
The man continued to play his golf game and once again the frog spoke out.
"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a whole year!"
Finally, the old man turned to the frog and exclaimed, "At my age, I'd rather have a talking frog!"

Bài dịch

Chú ếch biết nói

Một người đàn ông lớn tuổi đã chơi một vòng golf. Đột nhiên bóng của mình thái lát và hạ cánh trong một cái ao cạn.
Như ông đã cố gắng để lấy bóng anh phát hiện ra một con ếch, trước sự ngạc nhiên tuyệt vời của mình, bắt đầu nói chuyện!
"Hôn tôi, và tôi sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, và tôi sẽ là của bạn cho một tuần!"
Hắn nhặt con ếch và đặt nó trong túi của mình. Khi anh tiếp tục chơi golf, ếch lặp đi lặp lại thông điệp của mình.
"Hôn tôi, và tôi sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, và tôi sẽ là của bạn đến suốt một tháng!"
Người đàn ông tiếp tục chơi trò chơi golf của mình và một lần nữa con ếch nói ra.
"Hôn tôi, và tôi sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, và tôi sẽ là của bạn cho cả năm!"
Cuối cùng, ông già quay sang con ếch và kêu lên, "Ở tuổi của tôi, tôi muốn có một con ếch nói chuyện!"
 
>> 
Truyện cười song ngữ "Đá và người đập vỡ đá"
>> Học tiếng Anh qua truyện "Sự tích cái giếng"

Sưu tầm

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1072
  • Trả lời:172
Len dau trang