0915.096.396

Học tiếng Anh từ truyện ngắn: The greedy cloud

Học tiếng Anh từ những mẫu truyện ngắn là một cách vừa có thể giúp cải thiện trình độ tiếng Anh, vừa tích lũy được triết lý thú vị trong cuộc sống. Những mẫu truyện ngắn tiếng Anh không chỉ dành cho người lớn, mà trẻ em cũng có thể đọc để biết thêm nhiều từ vựng.
 

Truyện ngắn tiếng Anh giúp cải thiện từ vựng (Ảnh: clipartpanda)
 

Đọc truyện ngắn tiếng Anh sẽ không mất quá nhiều thời gian của bạn mà lại còn đem lại cho bạn một kho tàng từ vựng tiếng Anh phong phú hơn. Nào, sau đây chúng ta cùng học tiếng Anh qua mẫu truyện “The Greedy Cloud” nhé!

Story about the greedy cloud


Once upon a time, there was a cloud growing up in a very beautiful and rich country. One day, the cloud saw another bigger cloud and it felt very jealous. After that, the cloud decided to get larger and grow faster, and its water would not abandon it anymore, and it will never start raining again.

Indeed, the cloud grew up rapidly but the country was getting dried. First of all, dry rivers, next were humans, animals, plants, and the whole country became a desert in final. The cloud did not care, but it did not realize that if it was above a desert, there would not place for it to absorb more water in order to keep growing. Therefore, little by little, the cloud decreased its size, and it could not do anything to stop that.

Then, the cloud realized its mistake. The reason made it get smaller because of its greed and selfishness. Before evaporating, when it was only as the size of cotton, there started with a breeze blowing gently. The cloud is so small and so light that the wind carried it far away, in a faraway beautiful country, where the cloud regained its original size.

After experiences from this lesson, the cloud always remained small and modest, but it became very generous when raining. From that, its new country became increasingly greener and the cloud also gave all people there the most beautiful rainbow in the world.Mây và những sắc cầu vóng rực rỡ (Ảnh: dreamstime)

Câu chuyện về đám mây tham lam


Ngày xửa ngày xưa, có một đám mây lớn lên tại đất nước xinh đẹp và giàu có. Một ngày, nó nhìn thấy một đám mây khác lớn hơn nó rất nhiều và nó cảm thấy rất ganh tị. Sau đấy, đám mây quyết định trở nên to hơn và lớn nhanh hơn, và nước từ đám mây sẽ không rời bỏ nó, và nó cũng sẽ không làm mưa nữa.

Quả thực, đám mây lớn lên rất nhanh nhưng đất nước thì  lại trở nên khô hạn. Đầu tiên, các con sông cạn nước, kế tiếp là người dân, động vật, cây cối, và cuối cùng thì cả đất nước biến thành một sa mạc. Đám mây đã không quan tâm, nhưng nó không nhận ra rằng nếu nó sống trên một sa mạc thì nó sẽ không có chỗ để hấp thụ nước để có thể lớn hơn nữa. Vì thế, dần dần đám mây nhỏ dần lại, và nó không thể làm gì để cản việc đó lại.

Đám mây đã nhận ra lỗi lầm của nó. Nguyên nhân làm nó ngày càng nhỏ lại chính bởi vi lòng tham và sự ích kỉ của nó. Trước khi bốc hơi hết, khi nó chỉ lớn bằng một quả vải bông, có một làn gió nhè nhẹ bắt đầu kéo đến. Đám mây quá nhỏ và nhẹ đến nỗi cơn gió đã đem nó đi rất xa, đến một đất nước xa xôi, tại nơi đó đám mây đã lấy lại được kích thước vốn dĩ của nó.

Qua kinh nghiệm từ bài học lần này, đám mây luôn khiêm tốn và nhỏ bé, nhưng nó rất rộng rãi mỗi khi tạo mưa. Từ đấy, đất nước mới của nó trở nên ngày càng tươi tốt hơn, và nó còn tặng mọi người những sắc cầu vồng đẹp nhất thế giới.

>> Truyện thiếu nhi: The greedy hippo

 

Nguồn: ucan

 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang