0915.096.396

Học tiếng anh qua truyện sức khỏe là của cải- Health is Wealth

xiu linh
Đăng bởi: linhtran123
Tham gia:
10/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0

Đọc truyện là một phương pháp hữu ích giúp bạn phát triển kĩ năng đọc nhanh lẫn mở rộng vốn từ vựng của mình một cách tự nhiên dễ dàng nhất. Thay vì cố gắng học những list từ vựng dài nhàm chán chỉ cần mỗi ngày đọc một câu chuyện tiếng anh ngắn và học những từ mới trong chuyện sau một thời gian ngắn chắc chắn bạn sẽ bất ngờ trước vốn từ phong phú của mình đấy. Lần này diendantienganh.com xin giới thiệu câu chuyện dễ thương Sức khỏe là của cải-Health is Wealth. Chúc các bạn đọc truyện vui nhé!
 

Health is Wealth

Once upon a time, there lived a generous and kind-hearted king. But the people weren’t happy with their king because the king was very lazy and would not do anything other than eating and sleeping.

He spent days and weeks and months in his bed either eating something or sleeping. The king became a potato couch and the people started to worry about the king.

One day, the king realized that he couldn’t even move his body, not even his foot. He became very fat and his enemies made fun of him, calling him ‘fatty king’, ‘bulky king’ etc.

The king invited expert doctors from various parts of his country and offered them generous rewards to make him fit. Unfortunately, none could help the king gain his health and fitness. The king spent enormous amounts of money but everything went in vain.

One fine morning, a holy man visited the country. He heard about the ill-health of the king, and informed the minister at the palace that he could easily cure the king. Hearing these promising words, the minister became very happy. He requested the king to meet the holy man to get rid of his problem.

The holy man resided at a distant place. Since the king could not move his body, he asked the minister to bring the holy man to the palace, but the holy man refused. He said that the king had to go to him, in order to get cured.

After strenuous efforts, the king met the holy man at the latter’s residence. The holy man complimented the king saying that he was a good ruler, and said that he would soon regain his health. He asked the king to come for treatment the next day. He told the king also that the king would be treated only if he came on foot to the holy man’s residence.

The King was unable to walk even a few steps on the road, but aided by his followers, he reached the holy man’s place. Unfortunately, the holy man was not available there and his devotee requested the king to come and meet him the next day for treatment.

This was repeated for two weeks and the king never met the holy man, and never had any treatment.

Gradually, the king realized that he felt a lot lighter, lost a considerable amount of weight and felt more active than before. He realized the reason why the holy man asked him to reach his place by walking.

Very soon, the king regained his health, and the people were very happy in his kingdom.

Health is Wealth!
 


Ảnh minh họa truyện sức khỏe là của cải (nguồn internet)
 

Sức khỏe là của cải

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua hào phóng và tốt bụng. Nhưng người dân lại không hài lòng với vị vua của họ, vì nhà vua đã rất lười biếng và không làm bất cứ điều gì khác hơn là ăn và ngủ.

Ông đã trải qua ngày tháng trên giường của mình chỉ ăn hoặc ngủ. Nhà vua đã trở nên béo ú và mọi người bắt đầu lo lắng về vua.

Một ngày nọ, nhà vua nhận ra rằng ông sắp sửa thậm chí không di chuyển cơ thể của mình. Ông trở nên rất béo và kẻ thù của ông bắt đầu cười nhạo ông, gọi ông là 'vua béo', 'vua đồ sộ' vv

Vua mời các bác sĩ chuyên gia từ khắp đất nước và trọng thưởng cho ai giúp ông trở nên cân đối. Thật không may, không ai có thể giúp nhà vua được sức khỏe và thể lực của ông. Nhà vua đã chi khoản tiền khổng lồ nhưng tất cả mọi thứ đã đi trong vô vọng. 

Một buổi sáng đẹp trời, một người thánh thiện đến thăm đất nước. Ông nghe nói về bệnh tật của nhà vua, và thông báo cho các vị quan tại cung điện rằng ông ta có thể dễ dàng chữa nhà vua. Nghe những lời hứa hẹn, các quan viên rất vui mừng. Người đàn ông ấy yêu câu đức vua phải đến gặp ông ấy để chữa bệnh.

Vị thánh này sống tại một nơi xa xôi. Vì từ khi nhà vua không thể di chuyển cơ thể của mình, ông bảo viên quan hãy để đưa người vị thánh ấy cung điện, nhưng vị thánh từ chối. Ông nói rằng nhà vua phải đi với anh, để được chữa khỏi.

Sau những nỗ lực vất vả, nhà vua gặp được vị thánh tại nơi ở của ông ấy. Vị thánh khen ngợi nhà vua rằng ông là một nhà lãnh đạo tốt, và nói rằng ông sẽ sớm lấy lại sức khỏe của mình. Ông yêu cầu nhà vua đến để điều trị những ngày tiếp theo. Ông cũng nói với nhà vua rằng nhà vua sẽ chỉ được trị khỏi bệnh khi ông đi bộ đến nhà vị thánh.

Nhà vua không thể đi lại thậm chí là một vài bước trên đường, nhưng sự trợ giúp của tùy tùng, ông đã đến nơi của vị thánh. Thật không may, vị thánh không ở đó và tín đồ của ông đã yêu cầu nhà vua đến và gặp ông ấy vào ngày hôm sau để điều trị.

Điều này đã được lặp đi lặp lại trong hai tuần và nhà vua không bao giờ gặp được vị thánh, và không bao giờ có bất kỳ chữa trị nào.


Dần dần, nhà vua nhận ra rằng ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bị mất một số lượng đáng kể trọng lượng và cảm thấy tích cực hơn trước. Ông nhận ra lý do tại sao vị thánh yêu cầu ông đến chổ của ngày bằng cách đi bộ.

Rất sớm, nhà vua lấy lại sức khỏe của mình, và mngười đã rất hạnh phúc trong vương quốc của mình.

Sức khỏe là của cải!

   Lưu Ngọc 
 

>>Học tiếng Anh qua truyện cười: Two dealers and a very attractive lady
>>Học tiếng Anh qua truyện cười: Parrot Buying (Mua vẹt)

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:956
  • Trả lời:172
Len dau trang