0915.096.396

Liên từ trong tiếng Anh

Các liên từ trong tiếng Anh và cách sử dụng chính xác nhất.

Liên từ đóng vai trò rất quan trọng trong tiếng Anh nói riêng và trong ngôn ngữ nói chung. Bởi vì liên từ là cầu nối giữa câu này với câu kia, ý này với ý kia hay nối các đoạn lại với nhau giúp cho lời văn đươc mạch lạc, trôi chảy.
Việc thông hiểu và sử dụng thành thạo liên từ tiếng Anh giúp cho người học dễ dàng truyền đạt lời nói, lời văn có logic và chặt chẽ. Hôm nay, Diễn Đàn Tiếng Anh cung cấp cho bạn kiến thức về điểm ngữ pháp cơ bản không thể thiếu này nhé!

Liên từ đẳng lập (coordinating conjunctions)

  • Liên từ đẳng lập được dùng để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một loại, hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau (tính từ với tính từ, danh từ với danh từ …) 
  • Bao gồm: so, and, but, yet, or, nor, …
I want to work as an interpreter in the future, so I am studying Russian at university.
Tôi muốn làm thông dịch viên trong tương lai, vì vậy tôi đang đi học tiếng Nga ở trường Đại Học.
He is intelligent but very lazy.
Cậu ấy thông minh nhưng lại rất lười.
We have to work hard, or we will fail the exam.
Chúng ta phải học hành chăm chỉ, không thì chúng ta sẽ thi trượt. 

Liên từ tương quan (correlative conjunctions)

  • Đây là các liên từ tiếng Anh được sử dụng theo cặp để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp.
  • Gồm có: both . . . and…(vừa….vừa…), not only . . . but also… (không chỉ…mà còn…), not . . . but, either . . . or (hoặc ..hoặc..), neither . . . nor (không….cũng không…), whether . . . or , as . . . as, no sooner…. than…(vừa mới….thì…)
 

Ví dụ về Liên từ đẳng lập (nguồn: pbs)

 
I can't make up my mind whether to buy some new summer clothes now or wait until the prices go down.
Tôi không thể quyết định liệu là mùa đồ mới cho mùa hè ngay bây giờ hay chờ khi giá giảm.
Neil is learning both English and Japanese.
Neil đang học cả tiếng Anh và tiếng Nhật.
Alan not only sells ice – cream but he also makes everybody happy.
Alan không chỉ bán kem và còn khiến mọi người vui vẻ.
He ate neither chocolate nor cake.
Anh ấy không ăn sô cô la, cũng không ăn bánh
You can take either the blue umbrella or the red one.
Cậu có thể lấy cái dù xanh hay cái dù đỏ cũng được.

Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions)

  • Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau - mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu.
I haven’t seen Mary since she moved to California.
I không gặp Mary kể từ khi cô ấy chuyển tớiCarlifornia
Call me as soon as you arrive.
Hãy gọi cho mình khi bạn đến nơi nhé.
She made a birthday cake by herself in order to surprise her best friend, Kayla
Cô ấy đã tự làm bánh kem sinh nhật để tạo bất ngờ cho bạn thân của mình, Kayla.
Take this bag of cookies in case you feel hungry.
Hãy mang theo túi bánh quy phòng trường hợp cậu bị đói.
As long as you are happy, I’ll do anything for you.
Anh có thể làm bất cứ điều gì, miễn là em vui.
She talks as if she knows everything.
Cô ta nói như thể cái gì cô ta cũng biết.
Your brother is short, whereas you are tall.
Anh trai cậu thì thấp, ngược lại, cậu thì cao. 

Liên từ là một trong những điểm ngữ pháp tiếng Anh căn bản người học tiếng Anh cần nắm vững để sử dụng thành thạo ngôn ngữ trong nói và viết. Chúc bạn học hiệu quả!

 

Ví dụ về liên từ phụ thuộc (nguồn: talk4writing)
Thùy Trang
 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:958
  • Trả lời:172
Len dau trang