0915.096.396

Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2)

Viết thư tín thương mại là kỹ năng quan trọng khi đi làm đặc biệt là làm việc với các đối tác và doanh nghiệp nước ngoài.​

4. Yếu tố cần có

4.1. Ngữ pháp tiếng Anh tương đối khá

Thư tín thương mại không đòi hỏi quá cao về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, vì nó đề cao tính rõ ràng, súc tích và luôn có khuôn mẫu nhất định nên việc viết những cấu trúc phức tạp thường không được đề cao, hơn nữa gây khó khăn cho người đọc hơn.

4.2. Có vốn từ vựng đặc biệt là từ vựng chuyên ngành tiếng Anh thương mại

Vì đặc thù của phần này là nhằm phục vụ cho mục đích thương mại, kinh doanh nên việc nắm vững các kiến thức chuyên ngành, kèm theo từ vựng tiếng Anh là một điều bắt buộc. Việc dùng các từ ngữ thông thường làm mất tính trang trọng cho bức thư và hiệu quả viết thư không cao.

4.3. Tham khảo các mẫu thư

Hiện nay có nhiều nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn tham khảo, các bạn nên phân tích và ghi nhớ các cấu trúc viết cho từng loại thư và áp dụng cho hợp lý, nên tham khảo các tài liệu tiếng Anh hơn là tiếng Việt.

 


Company to Company 


Company to Company - A task-based approach to business emails, letters and faxes by A. Littlejohn, Cambridge University Press. Cuốn sách này đề cập đến những vấn đề cơ bản của thư tín thương mại và văn phòng, với nhiều hướng dẫn và bài tập thú vị.

 


Commercial Correspondence 


Oxford Handbook of Commercial Correspondence (New Edition) by A. Ashley, Oxford University Press. Các bạn đã học qua Thư tín thương mại tại trường đại học chắn chắn đã từng sử dụng qua cuốn sách này. Sách được biên soạn kỹ và đi chi tiết từng loại thư với ví dụ cụ thể và có dịch sang tiếng Việt.

 


Model Business Letters, Emails


Model Business Letters, Emails and Other Business Documents (7th edition) by Shirley Taylor, FT Press. Quyển sách của nữ tác giả Shirley Taylor được đánh giá cao bởi người đọc nhờ kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo về kỹ năng viết của tác giả. Sách có lối văn đơn giản, hình ảnh minh họa thú vị, chú giải rõ ràng và số lượng lớn thư tham khảo từ các lĩnh vực thương mại và văn phòng, kèm theo các chú ý khi viết.


>> Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1) 
 

Nguồn: Chau Huu

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang