0915.096.396

NEED: semi modal và main verb (P.1)

Phân biệt Need: Động từ chính "NEED" và Bán Trợ động từ "NEED"
Cùng học ngữ pháp tiếng Anh về từ "NEED" qua bài viết dưới đây.

I.  AFFIRMATIVE FORM (THỂ KHẲNG ĐỊNH) :

 

1. Semi-modal: need + bare infinitive

(the third person singular of the present tense does not end in '-s')

       This is the only thing you need do.

       She need rest.

 * We can't use another modal verb with the semi-modal "need":

   Chúng ta không dùng bán trợ động từ "need" với một trợ động từ khiếm khuyết khác được.

        Not: Nobody must need read this.

 

2. Main verb: need + to infinitive/noun/V-ing

(the third person singular of the present tense ends in '-s')

       This is the only thing you need to do.

       She needs to rest.

       I need help now. (need + noun) 

       This shirt needs washing. (need + V-ing)

       = This shirt needs to be washed.

 * We can use another modal verb with the main verb "need":

   Chúng ta có thể dùng động từ chính "need" với một trợ động từ khiếm khuyết khác.

        Nobody must need to read this.

 


Need vừa là semi modal vừa có thể là main verb (Ảnh; Affiliate)

 

Lưu ý:  

 The semi-modal need has no past simple form.

  Bán trợ động từ "need" không có hình thức quá khứ đơn.

        Not: They needed read this.

  Instead, we use "needed to" when we express an obligation in the past.

  Thay vào đó, chúng ta dùng động từ chính "needed + to" khi đề cập đến một sự bắt buộc trong quá khứ.

          =>  They needed to read this.

Trên đây là P.1 bài ngữ pháp. Cùng theo dõi tiếp P.2 để học thêm NEED ở thể phủ định và nghi vấn nhé.
Các bạn cũng có thể tìm trên website DĐTA để có thể học thêm nhiều về ngữ pháp tiếng Anh.

>> 
Bạn bè các nước đang học tiếng Anh thế nào?
>> 15 sự thật thú vị về từ tiếng Anh

 

Nguồn: hellochao

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:972
  • Trả lời:172
Len dau trang