0915.096.396

Những Câu Bắt Đầu Khi Viết 1 Bài Writing

Đa số các bạn học sinh- sinh viên Việt Nam rất sợ kỹ năng Writing vì nó đòi hỏi khả năng viết, khả năng ngữ pháp tốt cũng như vốn từ vựng cao. Hãy để nỗi lo về kỹ năng Writing không còn ám ảnh bạn nữa với những chia sẻ về một số câu mẫu thường được sử dụng trong Writing được nêu dưới đây.

 

Những cách để bắt đầu một câu trong Writing

 
1.Hầu hết những mẫu câu thông thường được viết dưới dạng S+V : Weeds are important too because birds eat the seeds.
2. sắp xếp câu để bắt đầu với mệnh đề trạng từ phụ thuộc : 
Because birds eat the seeds, weeds are important too.
3. Bắt đầu một câu bằng việc sử dụng cụm từ nguyên mẫu như một Adj (tính từ) : To get a head start, he arrived 20 minutes early.
4. Sử dụng cụm từ nguyên mẫu như một chủ ngữ : To get a head start was his goal.
5. Bắt đầu một câu bằng một cụm giới từ và kết thúc bằng một chủ ngữ : From out of nowhere came a loud shriek.
6. Bắt đầu một câu bằng một tính từ : Sad about being alone in the house, the puppy lay down and waited by the front door.
7.Bắt đầu câu bằng một trạng từ : Regretfully, I will not be able to attend the wedding.
8. Bắt đầu một câu bằng "V-ing" : Hanging out with friend  , I came home late yesterday.
9. Bắt đầu một câu bằng "ed" Angered by the long wait, I slammed the phone down on the receiver.
10. Bắt đầu một câu bằng Preposition phrase (cụm từ chuyển tiếp) : Finally, we found the lost keys. 

Chúc các bạn học tốt !

 
My An
Nguồn: E.s.fun 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1091
  • Trả lời:172
Len dau trang