0915.096.396

Những câu nói tiếng Anh truyền động lực từ Barack Obama

Chia sẻ cùng bạn những câu nói tiếng Anh đắt giá của cựu Tổng thống Barack Obama.

Barack Obama, vị cựu Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ nổi tiếng là người có rất nhiều câu nói tuy ngắn gọn nhưng ẩn chứa trong đó nhiều ý nghĩa sâu sắc. Có lẽ vì thế mà ông chiếm trọn tình cảm của người dân Mỹ và cả người dân của những quốc gia khác trên thế giới. Những câu nói của ông truyền động lực sâu sắc, giúp mọi người nhận ra nhiều điều quý giá cũng như động lực thôi thúc để sống tốt hơn và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. 

Thông qua những câu nói tiếng Anh sau đây, bạn không chỉ được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, ý chí mà còn giúp bạn tích lũy nhiều từ vựng và cách diễn đạt Tiếng Anh hay đấy. 

12 câu nói nổi tiếng của Cưu tổng thống Mỹ Barack Obama

1. We may not be able to stop evil in the world, but how we treat one another is entirely up to us. 

Có thể chúng ta chẳng thể nào ngăn nổi cái ác trên thế gian, nhưng cách chúng ta đối xử với nhau hoàn toàn phụ thuộc vào chính ta.

2. Your voice can change the world.

Tiếng nói của bạn có thể thay đổi thế giới xung quanh.
 

Tiếng nói của bạn có thể thay đổi thế giới xung quanh. (nguồn: weneedfun)

3. If you're walking down the right path and you're willing to keep walking, eventually, you'll make progress. 

Nếu bạn đi đúng con đường và luôn luôn sẵn sàng bước tiếp, sớm muộn gì bạn cũng đạt được thành công. 

4. Every single one of you has something you're good at. Every single one of you has something to offer.  And you have a responsibility to yourself to discover what that is. That's the opportunity an education can provide.

Mỗi người trong các bạn đều giỏi giang về chuyện gì đó. Mỗi người trong các bạn đều có thứ gì đó để dâng cho đời. Và bạn có trách nhiệm với bản thân để tìm ra đó là gì. Đấy là cơ hội mà giáo dục có thể mang lại.

5. At the moment that we persuade a child, any child, to cross that threshold, that magic threshold into a library, we change their lives forever, for the better.

Khi chúng ta thuyết phục một đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn.

6. Change is never easy, but always possible. 

Thay đổi không bao giờ là bao giờ dễ, nhưng luôn luôn có thể.

7. The future rewards those who press on. I don't have time to feel sorry for myself. I don't have time to complain. I'm going to press on.
Tương lai trao thưởng cho những ai tiến về phía trước. Tôi không có thời gian để cảm thấy tiếc nuối cho mình. Tôi không có thời gian để phàn nàn. Tôi sẽ tiến về phía trước.

8. While we breathe, we will hope. 
Chừng nào còn thở, chúng ta còn hy vọng.
 

Chừng nào còn thở, chúng ta còn hy vọng. (nguồn: scoopwhoop)

9. A change is brought about because ordinary people do extraordinary things.

Thay đổi xuất hiện nhờ những người bình thường làm những chuyện phi thường.

10. Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.

Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta đợi ai đó khác, hoặc nếu chúng ta đợi tới một lúc nào
đó khác. Chúng ta chính là người mà ta đang đợi. Chúng ta là thay đổi mà ta đang tìm kiếm.

11. Reading is important. If you know how to read then the whole world opens up to you. 

Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

12. You can’t let your failures define you. You have to let your failures teach you.

Bạn không thể để thất bại định hình mình. Bạn phải để thất bại dạy mình.
 

Bạn không thể để thất bại định hình mình. (nguồn: scoopwhoop) 

Ẩn chứa trong những câu nói của người nổi tiếng là cả một kho tàng kinh nghiệm, sự từng trải và triết lí sâu sắc về cuộc sống, đó là cũng sự tổng hợp của từ vựng tiếng Anh đơn giản nhưng đắt giá mà người học tiếng Anh có thể học hỏi. 

Hãy thường xuyên đọc đi đọc lại những câu nói ý nghĩa này. Không chỉ giúp bạn có thêm động lực cho cuộc sống mà còn giúp bạn nâng cao vốn tiếng Anh nữa đấy!

 

>> Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sự tự do

>> Danh ngôn tiếng Anh ý nghĩa về niềm tin vào bản thân

 

Thùy Trang
Theo 2sao

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:984
  • Trả lời:172
Len dau trang