0915.096.396

Những châm ngôn tiếng Anh về học tập

Những châm ngôn tiếng Anh hay về học tập để cho bạn thấy được tầm quan trọng của việc học trong cuộc sống.

Học tập là một hành trình dài trong cuộc đời của mỗi người. Chúng ta học từ những điều nhỏ nhặt nhất và không ngừng học hỏi những điều mới lạ trong cuộc sống. Những câu châm ngôn tiếng Anh về học tập sẽ phần nào cho bạn thấy tầm quan trọng của việc học  trong cuộc sống

1. The most beautiful thing about learning is that no one take that away form you.

 
Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.
 

Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn

2. Study not what the world is doing, but what you can do for it.

 
Học không phải về việc thế giới đang làm gì, mà là những gì bạn có thể làm cho nó.

3. Adventure is the best way to learn.

 
Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

4. Once you stop learning, you’ll start dying.

 
Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

5. Study the past if you would define the future.

 
Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.

6. Learning is the eye of the mind.

 
Học tập là con mắt của trí tuệ.
 

Học tập là con mắt của trí tuệ.

7. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

 
Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại.

8. You learn something everyday if you pay attention.

 
Bạn luôn học được thứ gì đó mỗi ngày nếu bạn để ý.

9. Never stop learning because life never stop teaching.

 
Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

10. What we learn with pleasure we will never forget.

 
Những gì chúng ta học được với sự thoải mái chúng ta sẽ không bao giờ quên.

11. It’s what we think we know keep us from learning.

 
Chính những gì chúng ta nghĩ mình đã biết kéo chúng ta ra khỏi việc học.

12. Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.

 
Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.
 

Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó khắp mọi nơi.

13. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

 
Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

14. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

 
Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

15. A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer.

 
Một người thông thái có thể học từ một câu hỏi ngớ ngẩn, và người ngớ ngẩn có thể học nhiều hơn từ một câu trả lời thông thái.
 
Qua những câu châm ngôn trên, bạn cũng đã học thêm được nhiều từ vựng và cấu trúc tiếng Anh mới nữa đó.

Bạn hãy tìm đọc thêm những châm ngôn tiếng Anh không những học thêm về những từ vựng, cấu trúc tiếng Anh mà còn học được cách suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống.

>> ​Những châm ngôn hay về gia đình
>> Những câu danh ngôn tiếng Anh ý nghĩa nên đọc khi buồn

Nguồn: geography-vnu

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:999
  • Trả lời:172
Len dau trang