0915.096.396

Những cụm động từ Phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh - Phần 2

Hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo của bài viết “Những cụm động từ Phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh” nha.
 

Cụm động từ (Nguồn: Slideshare)
 

Một số cụm từ thông dụng trong tiếng Anh (phần 2)


End up: có kết thúc (ra sao) = Wind up

Figure out: Tính ra cách/ Suy ra (cái gì)

Find out: tìm ra

Get along/get along with sb: hợp nhau/hợp với ai

Get in: lối đi vào (đối với các loại xe)

Get off: xuống xe (đối với các loại phương tiện như xe bus, taxi...)

Get on with s.o: hòa hợp, hòa thuận với ai đó

Get out: Đuổi ra ngoài

Get rid of sth: Vứt bỏ cái gì

Get up: thức dậy = Wake up

Give up sth: từ bỏ điều gì

Go around: đi lòng vòng

Go down: giảm, đi xuống

Go off: reo lên, nổ (chủ ngữ thường là chuông hoặc bom)

Go on: tiếp tục

Go out: đi ra ngoài, đi chơi

Go up: tăng, đi lên

Grow up: lớn lên

Help s.o out: giúp đỡ ai đó

Hold on: Đợi một lát

Keep on doing s.th: tiếp tục làm gì đó

Keep up sth: hãy tiếp tục phát huy

Let sb down: làm ai đó cảm thấy thất vọng

Look after sb: chăm sóc ai đó

Look around: nhìn xung quanh

Look at sth: nhìn vào cái gì đó

Look down on sb: khinh thường ai đó

Look for sb/sth: tìm kiếm ai đó/ cái gì đó

Look forward to something/Look forward to doing something: mong mỏi/mong đợi tới sự kiện nào đó sắp tới

Look into sth: nghiên cứu/xem xét cái gì đó

Look sth up: tra nghĩa của (từ ngữ…)

Look up to s.o: kính trọng/ngưỡng mộ

Make sth up: chế ra, bịa ra (câu chuyện, sự việc…)

Make up one’s mind: quyết định (của ai)

Move on to sth: chuyển tiếp sang cái gì đó

 
Sử dụng cụm động từ để nói tiếng Anh lưu loát hơn (Nguồn: Ggpht)
 
Bạn đã cập nhật thêm trong vốn phrasal verb của mình kha khá các cụm động từ mới rồi đúng không nào? Cùng chờ xem trong phần cuối của những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh còn có những gì nha!

>> 
Những cụm động từ Phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh
 
Nguồn: Oxford

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang