0915.096.396

Những từ bạn tuyệt đối nên tránh khi làm bài thi Writing Ielts

Trong phần thi Speaking ( thi Nói ) của kì thi Ielts, bạn có thể sử dụng các từ như police, man, fine, good,… nhưng trong phần thi Writing (thi Viết) thì bạn không nên dùng . Bạn nên thay đổi bằng các từ khác có nghĩa tương tự, từ đồng nghĩa và formal (trang trọng, lịch sự) hơn, như vậy sẽ giúp bạn ghi điểm trong bài thi viết.
 


Để phần thi Writing Ielts đạt điểm cao (Nguồn: englishlearnsite)
 

Những cụm từ nên và không nên sử dụng trong kì thi Ielts

Informal

Neutral (Spoken)

Formal (Written)

Stuffs

Things

Items, Possessions

Folks

Families

Relatives

Guy

Man

Male

Kids (younger)

Babies, Children

Infants, Offspring

Kids (older)

Teenagers

Adolescents, Youth

Old people

Elderly people

Senior citizens, Retirees

Boss, Manager

 

Supervisor, Superior

Cops

Polices

Law enforcements

Crook

Criminal

Offender, Lawbreaker

OK, Alright

Fine

Acceptable, Satisfactory

Great, Awesome

Good

Preferable, Desirable

Rubbish, Useless

Bad, Poor

Unsatisfactory, Unacceptable

Nice, Polite

 

Considerate, Agreeable

Kind

 

Sociable

Nasty, Cheeky (for person)

Rude, Impolite

Abusive, Disagreeable

Stupid, Crazy, Dumb (for idea)

 

Misguided, Questionable

Stupid, Crazy, Dumb (for person)

 

Misguided, Mistaken

Happy (for person)

 

Satisfied, Delighted

Happy (for situation)

 

Satisfying, Delightful

Sad (for person)

 

Regretful, Distressed

Sad (for situation)

 

Regrettable, Distressing

Sick of, Fed up with

Tired of

Dissatisfied with

Poor (country)

 

Developing, Poverty-stricken

Poor (person)

 

In poverty, Underprivileged

Rich (country)

 

Wealthy, Developed

Rich (person)

 

Wealthy, Privileged

Friendly

 

Neighbourly

 


Những từ nên và không nên dùng trong bài thi Writing (Nguồn: hocielts)


Bạn đã từng đã phạm phải những lỗi trên trong lúc luyện phần Writing Ielts? Take note lại để dùng từ vựng tiếng Anh cho đúng trong từng tình huống trong bài thi Writing của mình nha!

>> 
Sử dụng câu phức để ghi điểm cao Writing

>> Sử dụng từ nối để được điểm cộng trong IELTS Writing

Nguồn tienganh247.

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang