0915.096.396

Phát Âm: phân biệt Can & Can't

bngjut
Đăng bởi: sdsvv
Tham gia:
10/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0

Trong tiếng Anh - Anh, tương đối dễ để phân biệt giữa can & can't. Tuy nhiên, trong tiếng Anh - Mỹ, đôi khi rất khó để phân biệt giữa hai từ này... Đặc biệt, không ít trường hợp, người ta nói "can" mình nghe ra "can't" và ngược lại... Gây nên không ít hiểu nhầm tai hại trong giao tiếp.

Làm thế nào để phân biệt can và can't?

Thông thường, người ta chia ra làm 2 trường hợp khác nhau của từ "can". Trường hợp từ "can" phát âm đầy đủ, và trường hợp phát âm "giảm lược" (reduced).

1. TỪ "CAN" PHÁT ÂM ĐẦY ĐỦ

Khi phát âm đầy đủ, từ "can" nghe rất giống từ "can't" và rất khó có thể phân biệt được. Sự khác biệt, với những người tinh ý, nằm chủ yếu ở 2 điểm:

Thứ nhất, vì từ "can" có kết thúc bằng âm /n/ là âm hữu thanh, nên nguyên âm của từ là âm /æ/ sẽ được đọc dài hơn. Ngược lại, do từ "can't" có kết thúc bằng âm /t/, là âm vô thanh, nên nguyên âm /æ/ sẽ được đọc ngắn hơn. 
Như vậy, điểm khác biệt đầu tiên giữa 2 từ là âm /æ/ trong từ "can" sẽ dài hơn so với trong từ "can't"

Thứ hai, khác biệt giữa 2 từ là âm cuối: /n/ đối với "can" và /nt/ đối với "can't". Do âm /t/ là âm chặn (để làm âm /t/ đầu tiên bạn phải chặn hơi, sau đó bật ra), nên âm /n/ trong từ "can't" sẽ bị chặn lại. Còn âm /n/ trong từ "can" thì không. Do đó, nghe từ "can't" sẽ bị chặn, và hơi cụt ở cuối từ.

Có 2 trường hợp từ "can" được phát âm đầy đủ:
a. Khi người nói muốn nhấn mạnh họ CÓ THỂ làm gì đó, ví dụ:
"she said I can't swim, it's not true. I CAN swim, and I swim very well" (nhấn từ "can")
b. Khi từ "can" đứng ở cuối câu:
She speaks better English than I CAN.

2. TỪ CAN PHÁT ÂM GIẢM LƯỢC (REDUCED)

Trường hợp này rất dễ phân biệt từ "can" và "can't". Khi được giảm lược (trong hầu hết trường hợp), từ "can" được đọc là /kən/ (âm schwa), rất khác với từ /kænt/.

Ví dụ:
I can love you like that /ai kən lʌv ju laik ðæt/

Trường hợp này, không đọc là /kæn/ mà đọc là /kən/ vì "can" đóng vai trò là trợ động từ.

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:972
  • Trả lời:172
Len dau trang