0915.096.396

TOEFL Task 2: How To Pass Speaking Section

dgdfg
Đăng bởi: dsgfdv
Tham gia:
10/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0
Ở bài TOEFL Speaking Tast 1 Thầy Steve Ford đã giới thiệu về các Section của Speaking và Writing trong đề thi TOEFL thì với bài này Thầy sẽ chỉ cho chúng ta các mẹo để lấy điểm đậu trong kỳ thi cũng như các kỹ năng để có thể đạt được điểm cao hơn. 
 
 Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1099
  • Trả lời:172
Len dau trang