0915.096.396

TOEIC Listening: Bài tập Part 1 - Mô tả tranh (Test 2)

xiudabest
Đăng bởi: xiuxuby
Tham gia:
10/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0
Trong Part 1 - Mô tả tranh của bài thi TOEIC, các bạn phải trả lời 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi đề thi sẽ đưa ra một bức tranh, và đọc 4 mệnh đề A, B, C, D. Các bạn chọn mệnh đề mô tả đúng với bức tranh nhất.

Sau đây là bài luyện tập, chúng ta cùng làm và xem đáp án ở cuối video nhé.

Directions: 


For each question in this part, you will hear lour statements about a picture in your test book. When you hear the statements. you must selecl the one statemenl thai best describes what you see in the picture. Then find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one lime. 
 

Transcripts:


1. (A) The road is full of traffic.
(B) A man is getting on the bus.
(C) The bus is full of passengers.
(D) The taxis are picking up passengers.

2. (A) The man is running away from the police.
(B) The police officer is writing a parking ticket.
(C) The police officer is arresting a suspect.
(D) The man is hiding behind the car.

3. (A) The two men are fitting windows.
(B) The two men are working on a construction site.
(C) The two men are standing in front of a shop windows.
(D) The two men are hanging from safety harnesses.

4. (A) The man is talking on a public telephone.
(B) The man is talking in public.
(C) The man is leaning against the wall.
(D) The man is stretching his neck.

5. (A) The man is reading a newspaper in the library.
(B) He's working at a store.
(C) He is picking a book off the table.
(D) He is selecting a book in a bookstore.

6. (A) The woman is working on the stairs.
(B) The woman is climbing up the walls of a house.
(C) The woman is walking down the stairs.
(D) The woman is walking up the stairs.

7. (A) The bridge is empty.
(B) The man is alone on the bridge.
(C) The bridge is crowded.
(D) The street is deserted.

8. (A) The train doors are shut.
(B) The train doors are open.
(C) A man is waiting in front of the train doors.
(D) The train is approading the station.

9. (A) The man is confusing about something.
(B) The man is confusing.
(C) The man looks excited.
(D) The man is sad about something.

10. (A) The three men are working together.
(B) The three men are walking together.
(C) The men are looking at a brochure.
(D) The men are talking a break.


>> 5 mẹo cho bài thi GRE hiệu quả
>> ​Các dạng câu hỏi trong bài thi GRE

Bài viết cùng chuyên mục

Kênh Âm Nhạc
Kênh Âm Nhạc
Tham gia:
01/16
Bài viết:
9
Trả lời:
1

Bài tâp mô tả tranh này rất hữu ích cho những người đang luyện thi toeic hoặc luyện thi ielts như mình. Post bài thường xuyên để mình học thường xuyên mỗi ngày nhé

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang