0915.096.396

Thử tài chọn từ đồng nghĩa tiếng Anh

Cùng kiểm tra vốn từ vựng của bạn qua bài trắc nghiệm sau nhé.​

Kho tàng từ ngữ tiếng Anh là vô tận tuy nhiên sẽ là nhàm chán nếu như bạn chỉ học mỗi một từ với một nghĩa khi viết hay nói. Từ đồng nghĩa tiếng Anh giúp bạn làm phong phú hơn trong cách nói và viết của mình về cùng một chủ đề. Hãy cùng thử vốn từ vựng của bạn qua bài trắc nghiệm dưới đây.


Biết nhiều từ đồng nghĩa giúp vốn từ của bạn phong phú hơn (Nguồn: buetkstudy)


1. What is the best synonym for handful?

A. body part

B. small number

C. bad event

D. busy person

2. What is the best synonym for
evoke?

A. bring to mind

B. take away

C. establish

D. maximize

3. What is the best synonym for
peel?

A. look at

B. surprise

C. pull off

D. dance

4. What is the best synonym for concerning?

A. among

B. beneath

C. about

D. on time

5. What is the best synonym for slap?

A. journey

B. vegetable

C. hit

D. drop of water

6. What is the best synonym for
hint?

A. belief

B. difficulty

C. discovery

D. advice

7. What is the best synonym for 
bunch?

A. escape

B. early meal

C. collection

D. waste

8. What is the best synonym for partly?

A. rarely

B. finally

C. not completely

D. surely

9. What is the best synonym for 
equivalent?

A. same

B. multiple

C. excellent

D. willing

10. What is the best synonym for brutal?

A. cruel

B. relating to teeth

C. noisy

D. mixed together

Đáp án: (Bôi đen đoạn bên dưới để biết)

1. B. small number: một ít
2. A. bring to mind: gợi lên
3. C. pull off: lột, gọt vỏ
4. C. about: về việc
5. C. hit: vỗ, phát
6. D. advice: gợi ý
7. C. collection: bó, chùm, nhóm
8. C. not completely: một phần
9. A. same: tương đương
10. A. cruel: tàn ác

 

>> Thử tài tiếng Anh với những câu đố vui 
 

Nguồn: Vnexpress

 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang