0915.096.396

Thử tài dùng động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh

Học tiếng Anh thú vị hơn qua trò chơi thử thách khả năng dùng động từ khiếm khuyết.

Chơi trò chơi là một cách học tiếng Anh thú vị và mang lại hiệu quả bất ngờ. Thử tưởng tượng trong một buổi học nhàm chán, chơi một mini game có thể khiến bạn trở nên hứng thú hơn, giải tỏa bớt những căng thẳng, áp lực, kích thích não vận động và tăng khả năng học hỏi, ghi nhớ của bạn.

Cùng Diễn Đàn Tiếng Anh chơi một trò chơi nhỏ để đo khả năng dùng động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh của bạn nhé! 

Trắc nghiệm động từ khiếm khuyết:

Câu 1: You _________ run faster if you weren't so lazy.
A. can
B. could
C. may

Câu 2: You ___________ leave the class before 1 o'clock.
A. must
B. might
C. can

Câu 3: You ___________ behave well in front of guests. Stop being silly.
A. should
B. can
C. could

Câu 4: You look tired. You ________ have some sleep.
A. should
B. may
C. might

Câu 5: You failed in your final test. You __________ have studied harder.
A. must
B. could
C. need

Câu 6: We _________ watch TV so much.
A. may not
B. cannot
C. need not

Câu 7: We ________ not climb those mountains when we were kids.
A. might
B. could
C. need

Câu 8: The project _________ finish in two years time.
A. could not
B. cannot
C. must

Câu 9: Stop smoking! You really _________ not smoke.
A. can
B. must
C. may

 

động từ khiếm khuyết
Thử thách dùng động từ khiếm khuyết (Nguồn: Linkedln)

Đáp án

1. B
2. C
3. A
4. A
5. A
6. B
7. B
8. C
9. B

Thường xuyên tham gia các trò chơi thú vị để vận động trí não cũng như nâng cao hiệu quả học tiếng Anh của mình nha!

>> Thử tài đuổi hình bắt chữ bằng tiếng Anh
>> Thử tài chọn từ đồng nghĩa tiếng Anh

 

Nguồn: Vnexpress

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1099
  • Trả lời:172
Len dau trang