0915.096.396

Thử tài trắc nghiệm với thành ngữ

Bạn có biết những thành ngữ như "dirt cheap", "over the hill", "stick in the mud".... có nghĩa là gì không? Cùng tìm hiểu qua bài trắc nghiệm sau nhé!

Kho tàng thành ngữ tiếng Anh vô cùng phong phú đa dạng và không dễ nhớ nếu như không bắt gặp thường xuyên. Dưới đây là một số câu trắc nghiệm đánh giá sự am hiểu thành ngữ tiếng Anh của bạn. Hãy cùng thử nhé!

Thử tài vốn thành ngữ của bạn

1. The tickets were _______ cheap so we decided to go.

a. dirt

b. storm

c. rock


2. I've got to be home by midnight, so I'd better____

a. go downhill

b. hit the hay

c. hit the road

 


Thành ngữ "Hit the road" (Nguồn: istock)


3. You might be getting older, but you're nowhere near _______ yet.

a. down to earth

b. on cloud nine

c. over the hill

 
4. Relax and have some fun! Stop being such a.___________

a. fair-weather friend

b. stick-in-the-mud

c. tip of the iceberg


5. It's hard to _______ when companies pay us such low wages.

a. keep our heads above water

b. be up the creek

c. rain on our parade


6. Sales are increasing, but our business still isn't _______ yet.

a. under the weather

b. over the hill

c. out of the woods


7. The corrupt politician said everyone else took bribes and he was just____________

a. winning by a landslide

b. digging deep

c. going with the flow


Đáp án: ( Bôi đen khoảng trống để biết)

1. a dirt cheap: rẻ như bèo

2. c. hit the road: lên đường

3. c. over the hill: bên kia sườn dốc (cuộc đời)

4. b. stick-in-the-mud: bảo thủ, lạc hậu

5. a. keep our heads above water: đủ sống, không ngập trong nợ nần

6. c. out of the woods: thoát khỏi tình thế khó khăn, nguy cấp

7. c. going with the flow: cuốn theo, theo guồng

 

>> Thử tài chọn từ đồng nghĩa tiếng Anh 


Nguồn: Vietnamnet

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:976
  • Trả lời:172
Len dau trang