0915.096.396

Tình huống hỏi đường bằng tiếng Anh

Có nhiều cách hỏi đường bằng tiếng Anh mà tùy thuộc cách hỏi thì bạn sẽ nhận được câu trả lời khác nhau.

1. Mở đầu cuộc hội thoại

Trước khi bắt đầu vào hỏi đường, chúng ta nên thể hiện sự lịch sự của mình đơn giản bằng cách gửi lời chào hỏi hoặc đưa ra lời đề nghị đươc giúp đỡ như sau:

- Hello/Hi/Good morning/Good afternoon

- Excuse me, could you please help me?

(Xin lỗi, liệu bạn có thể giúp tôi?)

- Hi, may I ask for some help?

(Xin chào, liệu tôi có thể nhờ bạn giúp được không?)
 


Tình huống hỏi đường

2. Hỏi đường dưới dạng câu hỏi

Cách đơn giản nhất là sử dụng câu hỏi nghi vấn để hỏi đường:

Ex. 1: Do you know how can I get to West Lake?

(Bạn có biết làm thế nào tôi có thể đi đến Hồ Tây không?)

Ex. 2: Do you know where Ho Chi Minh Mausoleum is?

(Bạn có biết Lăng Bác ở đâu không?)

Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể sử dụng câu hỏi “How”

- How can I get to the central station?

(Làm cách nào tôi có thể đến được nhà ga trung tâm)

Hãy cùng ôn tập cách hỏi đường thông qua các câu hỏi chắc nghiệm sau (Bôi đen khoảng trống trong câu hỏi để biết đáp án):

1. Excuse me, do you know         c         Trang Tien plaza is?

a. which

b. when

c. where

d. who

 

2. Is        a        a supermarket near here?

a. there

b. here

c. those

d. these

3. I am       d         for this address.

a. listening

b. hearing

c. finding

d. looking

4. Can you give me        c         to the nearest bus stop?

a. road

b. way

c. directions

d. lane


>> Mẫu câu tiếng anh khi đi du lịch nước ngoài

 

Nguồn: Dân trí

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:958
  • Trả lời:172
Len dau trang