0915.096.396

Top quoted lines about true beauty

Hôm nay, Diendantienganh sẽ giới thiệu cùng bạn những câu nói về vẻ đẹp thật sự bên trong mỗi con người. Đây là những câu nói nhân văn rất hay, hãy cùng suy ngẫm!
 

1. “Beauty is about being comfortable in your own skin. It's about knowing and accepting who you are.” ―Ellen DeGeneres

"Vẻ đẹp là khi bạn tự cảm thấy thoải mái với chính bản thân. Là khi bản biết mình là ai và chấp nhận điều đó"

2. “No matter how plain a woman may be, if truth and honesty are written across her face, she will be beautiful.” ―Eleanor Roosevelt

"Không quan trọng việc một người phụ nữ đơn giản và bình thường đến thế nào, nếu sự thật và lương thiện thể hiện rõ ra như  được viết trên khuôn mặt cô ấy, thì cô ấy sẽ đẹp"
 


Vẻ đẹp thật sự là...(Nguồn ảnh: Faith blogs)

 

3. “People are like stained-glass windows. They sparkle and shine when the sun is out, but when the darkness sets in, their true beauty is revealed only if there is a light from within.” ―Elisabeth Kubler-Ross

Con người cũng giống như cửa sổ kính màu. Họ lấp lánh và tỏa sáng vào ban ngày khi trời nắng, nhưng khi đêm đến, vẻ đẹp thật sự của họ chỉ được bày ra nếu có ánh sáng từ bên trong tỏa ra, qua các cửa kính màu.
 

4. “The best part of beauty is that which no picture can express.” ― P.C. Cast

"Phần tuyệt nhất của vẻ đẹp là phần mà không bức ảnh nào thể hiện được"
 

5. “If love is blind, then maybe a blind person that loves has a greater understanding of it.” ― Criss Jami

"Nếu tình yêu là mù quáng, vậy chắc hẳn một người mù khi yêu sẽ hiểu về tình yêu hơn ai hết"
 

6. “Outer beauty pleases the EYE. Inner beauty captivates the HEART.” ― Mandy Hale

"Vẻ đẹp bên ngoài của chúng ta sẽ khiến đôi mắt người say mê, nhưng chính vẻ đẹp bên trong mới có thể chiếm giữ trái tim"
 

7. “Beauty is not who you are on the outside, it is the wisdom and time you gave away to save another struggling so ul like you.” ― Shannon L.Alder

"Vẻ đẹp không phải là bạn trông như thế nào, mà là trí tuệ cũng như thời gian mà bạn cho đi để cứu rỗi những linh hồn đang khốn khổ như bạn"
 

8. “Our flaws are what makes us human. If we can accept them as part of who we are, they really don't even have to be an issue.” ―Ellen DeGeneres

"Chúng ta không là con người nếu không có lỗi lầm. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận lỗi lầm như là một phần con người mình, thì lỗi lầm không còn là vấn đề nữa"
 

 Inner beauty captivates the HEART (Nguồn ảnh Dribbble)
 
Lan Thi tổng hơp từ Goodreads

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3767
  • Thành viên:878
  • Trả lời:172
Len dau trang