0915.096.396

Từ điển hình ảnh: Body Idioms

Minh Dai
Đăng bởi: Minh Dai
Tham gia:
06/16
Bài viết:
0
Trả lời:
0
Tổng hợp một số từ điển bằng bằng hình ảnh theo chủ đề bằng hình ảnh cho các bạn đây. Việc học bằng hình ảnh giúp các bạn dễ tiếp thu hơn và nhanh chóng thuộc bài hơn đấy. laughlaughlaugh
Từ điển hình ảnh: Body Idioms


Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:956
  • Trả lời:172
Len dau trang