0915.096.396

Từ điẻn hình ảnh: Trung thu

stumire1221
Đăng bởi: chiasehay.net
Tham gia:
12/15
Bài viết:
0
Trả lời:
0
Tổng hợp một số từ điển bằng bằng hình ảnh theo chủ đề bằng hình ảnh cho các bạn đây. Việc học bằng hình ảnh giúp các bạn dễ tiếp thu hơn và nhanh chóng thuộc bài hơn đấy. Chủ đề hôm nay là Trung Thu - Mid-Autumn Festival

Từ điẻn hình ảnh: Trung thu

 
mid-autumn festival /mɪdɔːtəm/                Tết Trung thu             
moon cake /ˈmuːn keɪk/      bánh Trung thu            
lion dance /ˈlaɪ.ən dɑːns/ múa lân
lantern /ˈlæn.tən/ đèn lồng
toy figurine /tɔɪ fɪɡ.əˈriːn/ tò he
mask /mɑːsk/ mặt nạ


 
moon /ˈmuːn/ mặt trăng
banyan /ˈbænjæn/ cây đa
lantern parade /ˈlæntən/ /pəˈreɪd/ rước đèn
bamboo /bæmˈbuː/ cây tre
moon goddess (fairy) /ˈmuːn/ /ɡɒd.es/ chị Hằng
star-shaped lantern /stɑːr ʃeɪpt/ /ˈlæn.tən/ đèn ông sao 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:956
  • Trả lời:172
Len dau trang