0915.096.396

Từ điển tiếng Anh bằng hình: Daily Objects

Học từ vựng tiếng anh qua hình ảnh cụ thể với chủ đề các vật dụng quen thuộc trong cuộc sống.

Học từ vựng Tiếng Anh bằng hình ảnh là phương pháp học trực quan sinh động giúp người học tiếp thu tư mới một cách hiệu quả, nhớ lâu. Theo nghiên cứu, hình ảnh sẽ giúp chúng ta hồi tưởng lại sự việc dễ dàng hơn. Thay vì tập chép thật nhiều từ mới vào tập nhưng lại dễ dàng quên, phương pháp học bằng hình ảnh được áp dụng vào việc học Tiếng Anh và mang lại hiệu quả cao.

Hãy bắt đầu học từ vựng Tiếng Anh qua hình ảnh thông qua những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, điển hình là các vật dụng trong phòng khách và phòng ngủ.

 


 

sofa /ˈsəʊfə/ ghế sofa 
2 cushion /ˈkʊʃən/ cái đệm
3 side table /saɪd ˈteɪbl/ bàn trà
(để sát tường) 
4 shelf /ʃelf/  kệ 
5 television /ˈtelɪvɪʒən/ tivi
6 fireplace /ˈfaɪəpleɪs/ lò sưởi
7 coffee table /ˈkɒfi ˈteɪbl/ bàn phòng khách
8 rug /rʌɡ/ thảm trải sàn
9 floor lamp  /flɔː(r) læmp/ đèn sàn
10 window curtain /ˈwɪndəʊ ˈkɜːtn/  màn che cửa sổ
11 armchair /ˈɑːmˌtʃeər/ ghế bành
12 ottoman /ˈɑː.t̬ə.mən/ ghế đôn
 

tiếng anh
 
1 bed /bed/  giường
2 sheet /ʃiːt/  khăn trải giường
3 pillow /ˈpɪləʊ/ gối kê đầu
4 bedside table  /ˌbedsaɪd ˈteɪbl/ bàn nhỏ cạnh giường
5 table lamp  ˈ /'teɪbl læmp/ đèn bàn
6 window /ˈwɪndəʊ/ cửa sổ
7 picture /ˈpɪktʃər/ bức tranh
8 wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ tủ quần áo
9 mirror /ˈmɪrər/ gương
10 dressing table   /ˈdresɪŋ ˈteɪbl/ bàn trang điểm
11 chest of drawers  /tʃest əv drɔːz/ tủ ngăn kéo
12 rug /rʌɡ/ thảm trả sàn
 
 
Hãy thường xuyên ôn tập lại nhiều lần những hình ảnh này giúp bạn ghi nhớ từ mới Tiếng Anh lâu hơn. Chúc bạn học tốt.
 
>> 
Từ điẻn hình ảnh: Trung thu

>> Từ điển hình ảnh: Food Idioms
 

Thùy Trang

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:956
  • Trả lời:172
Len dau trang