0915.096.396

Từ điển tiếng Anh bằng hình: Trái cây

Học từ vựng tiếng anh qua hình ảnh cụ thể với chủ đề về trái cây.

Học từ vựng Tiếng Anh bằng hình ảnh là phương pháp học trực quan sinh động giúp người học tiếp thu tư mới một cách hiệu quả, nhớ lâu. Theo nghiên cứu, hình ảnh sẽ giúp chúng ta hồi tưởng lại sự việc dễ dàng hơn. Thay vì tập chép thật nhiều từ mới vào tập nhưng lại dễ dàng quên, phương pháp học bằng hình ảnh được áp dụng vào việc học Tiếng Anh và mang lại hiệu quả cao.

Hãy bắt đầu học từ vựng Tiếng Anh qua hình ảnh thông qua những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, điển hình là các loại trái cây nhé!

 

Từ điển tiếng Anh chủ đề trái cây 1 (nguồn: Leerit)

 
dragon fruit /'drægən fruːt/ thanh long
starfruit /ˈstɑːˌfruːt/ khế
passion fruit /pæʃən fruːt/ chanh dây
jackfruit /ˈdʒækˌfruːt/ mít
guava /gwɑːvə/ ổi
date /deɪt/ chà là
mango /mæŋgoʊ/ xoài
coconut /ˈkəʊkəˌnʌt/ dừa
lychee /liːtsiː/ vải
longan /ˈlɒŋɡən/ nhãn
durian /ˈdjʊərɪən/ sầu riêng
tangerine /tændʒəriːn/ quýtTừ điển tiếng Anh về chủ đề trái cây 2 (nguồn: Leerit)

 
avocado /ævəkɑːdoʊ/
tamarind /tæmərɪnd/ me
pomelo /ˈpɒmɪˌləʊ/ bưởi
apricot /eɪprɪkɒt/ ô mai
persimmon /pɜːʳsɪmən/ hồng
custard apple /kʌstəʳd æpəl/ mẵng cầu
papaya /pəpaɪə/ đu đủ
mangosteen /ˈmæŋɡəʊˌstiːn/ măng cụt
sapodilla /sæpəˈdɪlə/ sam bô chê
rambutan /ræmˈbuːtən/ chôm chôm
kiwi /kiːwiː/ kiwi
kumquat /ˈkʌmkwɒt/ tắc

 
Hãy thường xuyên ôn tập lại nhiều lần những hình ảnh này giúp bạn ghi nhớ từ mới Tiếng Anh lâu hơn. Chúc bạn học tốt!
 

>> Từ điển hình ảnh: Food Idioms
>> Từ điển hình ảnh: Body Idioms

 

Thùy Trang
 

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

  • Bài viết:3810
  • Thành viên:956
  • Trả lời:172
Len dau trang