0915.096.396

Từ vựng tiếng Anh về các loài chim

TÊN CÁC LOÀI CHIM BẰNG TIẾNG ANH :

 • 1). Eagle: đại bàng

 • 2). Owl: cú mèo

 • 3). Falcon: chim ưng

 • 4). Vulture: kền kền

 • 5). Crow: quạ

 • 6). Ostrich: đà điểu

 • 7). Woodpecker: gõ kiến

 • 8). Pigeon: bồ câu

 • 9). Sparrow: chim sẻ

 • 10). Parrot: con vẹt

 • 12). Hummingbird: chim ruồi

 • 13). Canary: chim bạch yến/chim vàng anh

 • 14). Peacock: con công (trống)

 • 15). Peahen: con công(mái)

 • 16). Swan: thiên nga

 • 17). Stork: cò

 • 18). Crane: sếu

 • 19). Heron: diệc

 • 20). Flamingo: chim hồng hạc​

 • 37). Papakeet: vẹt đuôi dài

 • 38). Pheasant: chim trĩ

 • 39). Gull: chim hải âu

 • 40). Goose: ngỗng

 • 41). Goldfinch: chim sẻ cánh vàng

 • 42). Bunting: chim họa mi

  >> Từ vựng tiếng Anh cho chủ đề shopping

  Nguồn Doulingo

Bài viết cùng chuyên mục

Thống kê

 • Bài viết:3811
 • Thành viên:969
 • Trả lời:172
Len dau trang