0915.096.396

CNN

Học tiếng Anh qua các bản tin video của kênh CNN

Tiêu đề
CNN: First Hillary Clinton vs Donald Trump debate
CNN: First Hillary Clinton vs Donald Trump debate Viết bởi: admin | Saturday, 01 October 2016 01:10:41 | Lượt xem: 498 | Trả lời: 0
Xem
498
Trả lời
0
CNN Student News:Jun 02, 2016
CNN Student News:Jun 02, 2016 Viết bởi: cuibuinhui | Saturday, 02 July 2016 05:07:32 | Lượt xem: 373 | Trả lời: 0
Xem
373
Trả lời
0
CNN Student News: August 22 - 2015
CNN Student News: August 22 - 2015 Viết bởi: info | Monday, 31 August 2015 12:08:24 | Lượt xem: 653 | Trả lời: 0
Xem
653
Trả lời
0
CNN Student News: August 21 - 2015
CNN Student News: August 21 - 2015 Viết bởi: nvnbnjg | Monday, 31 August 2015 12:08:43 | Lượt xem: 508 | Trả lời: 0
Xem
508
Trả lời
0
CNN Student News: August 20 - 2015
CNN Student News: August 20 - 2015 Viết bởi: phongt2929 | Monday, 31 August 2015 12:08:52 | Lượt xem: 647 | Trả lời: 0
Xem
647
Trả lời
0
CNN Student News: August 19 - 2015
CNN Student News: August 19 - 2015 Viết bởi: kimhue.dke11 | Monday, 31 August 2015 12:08:30 | Lượt xem: 527 | Trả lời: 0
Xem
527
Trả lời
0
CNN Student News: August 18 - 2015
CNN Student News: August 18 - 2015 Viết bởi: nguyennhatkhanhvu | Monday, 31 August 2015 12:08:34 | Lượt xem: 521 | Trả lời: 0
Xem
521
Trả lời
0
CNN Student News: August 17 - 2015
CNN Student News: August 17 - 2015 Viết bởi: xjuxuby | Monday, 31 August 2015 12:08:33 | Lượt xem: 469 | Trả lời: 0
Xem
469
Trả lời
0
CNN Student News: August 25 - 2015
CNN Student News: August 25 - 2015 Viết bởi: tdmkhoa80 | Monday, 31 August 2015 12:08:26 | Lượt xem: 493 | Trả lời: 0
Xem
493
Trả lời
0
CNN Student News: August 28 - 2015
CNN Student News: August 28 - 2015 Viết bởi: phongdragon8888 | Monday, 31 August 2015 11:08:49 | Lượt xem: 507 | Trả lời: 0
Xem
507
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3434
  • Thành viên:684
  • Trả lời:172
Len dau trang