0915.096.396

Du lịch

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch

Tiêu đề
Những điều cần biết khi học chuyên ngành du lịch
Những điều cần biết khi học chuyên ngành du lịch Viết bởi: jfdkghkjfd | Thursday, 18 August 2016 04:08:48 | Lượt xem: 547 | Trả lời: 0
Xem
547
Trả lời
0
Tiếng Anh du lịch chuyên ngành cần biết
Tiếng Anh du lịch chuyên ngành cần biết Viết bởi: vbcbvrjh | Thursday, 18 August 2016 02:08:09 | Lượt xem: 715 | Trả lời: 0
Xem
715
Trả lời
0
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Tiếng Anh chuyên ngành du lịch Viết bởi: jfdkghkjfd | Tuesday, 02 August 2016 03:08:45 | Lượt xem: 730 | Trả lời: 0
Xem
730
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài
Tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài Viết bởi: dshgds | Tuesday, 19 July 2016 03:07:46 | Lượt xem: 558 | Trả lời: 0
Xem
558
Trả lời
0
20 câu Tiếng Anh giao tiếp cần thiết nhất cho người đi du lịch
20 câu Tiếng Anh giao tiếp cần thiết nhất cho người đi du lịch Viết bởi: Hanh Shakii | Monday, 18 July 2016 04:07:06 | Lượt xem: 562 | Trả lời: 0
Xem
562
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 5
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 5 Viết bởi: fdkghjfd | Friday, 18 September 2015 06:09:49 | Lượt xem: 2188 | Trả lời: 0
Xem
2188
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 4
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 4 Viết bởi: ytampct | Friday, 18 September 2015 06:09:13 | Lượt xem: 1347 | Trả lời: 0
Xem
1347
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 3
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 3 Viết bởi: spms2t | Friday, 18 September 2015 06:09:22 | Lượt xem: 8631 | Trả lời: 0
Xem
8631
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 2
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 2 Viết bởi: tontrang | Friday, 18 September 2015 04:09:12 | Lượt xem: 1847 | Trả lời: 0
Xem
1847
Trả lời
0
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 1
English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 1 Viết bởi: lhp11ly | Friday, 18 September 2015 04:09:58 | Lượt xem: 1983 | Trả lời: 0
Xem
1983
Trả lời
0
Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch
Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch Viết bởi: iokljg | Friday, 03 July 2015 11:07:27 | Lượt xem: 1117 | Trả lời: 0
Xem
1117
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3434
  • Thành viên:684
  • Trả lời:172
Len dau trang