0915.096.396

Giao tiếp hàng ngày

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Tiêu đề
Cách diễn đạt sự căng thẳng trong tiếng Anh
Cách diễn đạt sự căng thẳng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Tuesday, 14 November 2017 11:11:30 | Lượt xem: 46 | Trả lời: 0
Xem
46
Trả lời
0
10 mẫu câu tiếng Anh dùng để trấn an tinh thần
10 mẫu câu tiếng Anh dùng để trấn an tinh thần Viết bởi: admin | Thursday, 09 November 2017 10:11:39 | Lượt xem: 67 | Trả lời: 0
Xem
67
Trả lời
0
Những cách bày tỏ đồng ý hoặc không đồng ý trong tiếng Anh
Những cách bày tỏ đồng ý hoặc không đồng ý trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 10 November 2017 04:11:27 | Lượt xem: 51 | Trả lời: 0
Xem
51
Trả lời
0
Hài hước tình huống từ đồng âm khi giao tiếp
Hài hước tình huống từ đồng âm khi giao tiếp Viết bởi: admin | Wednesday, 08 November 2017 08:11:54 | Lượt xem: 53 | Trả lời: 0
Xem
53
Trả lời
0
15 từ tiếng Anh giúp bạn tránh ngập ngừng khi giao tiếp
15 từ tiếng Anh giúp bạn tránh ngập ngừng khi giao tiếp Viết bởi: admin | Friday, 03 November 2017 07:11:55 | Lượt xem: 65 | Trả lời: 0
Xem
65
Trả lời
0
Những cách khen Tiếng Anh khiến phái đẹp tan chảy
Những cách khen Tiếng Anh khiến phái đẹp tan chảy Viết bởi: admin | Wednesday, 18 October 2017 03:10:21 | Lượt xem: 92 | Trả lời: 0
Xem
92
Trả lời
0
10 mẫu câu tiếng Anh thông dụng khi nhờ người khác giúp đỡ
10 mẫu câu tiếng Anh thông dụng khi nhờ người khác giúp đỡ Viết bởi: admin | Friday, 25 August 2017 09:08:56 | Lượt xem: 201 | Trả lời: 0
Xem
201
Trả lời
0
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P2
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P2 Viết bởi: admin | Saturday, 05 August 2017 08:08:23 | Lượt xem: 217 | Trả lời: 0
Xem
217
Trả lời
0
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P1
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P1 Viết bởi: admin | Saturday, 05 August 2017 08:08:15 | Lượt xem: 195 | Trả lời: 0
Xem
195
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh: Đơn đặt hàng
Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh: Đơn đặt hàng Viết bởi: admin | Saturday, 05 August 2017 04:08:20 | Lượt xem: 134 | Trả lời: 0
Xem
134
Trả lời
0
​Những từ tiếng Anh viết tắt thường gặp trong tin nhắn giao tiếp
​Những từ tiếng Anh viết tắt thường gặp trong tin nhắn giao tiếp Viết bởi: admin | Saturday, 05 August 2017 04:08:23 | Lượt xem: 199 | Trả lời: 0
Xem
199
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp thông dụng
Tiếng Anh giao tiếp thông dụng Viết bởi: admin | Thursday, 27 July 2017 05:07:19 | Lượt xem: 228 | Trả lời: 0
Xem
228
Trả lời
0
​Một số mẫu câu thông dụng khi dùng bữa
​Một số mẫu câu thông dụng khi dùng bữa Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 04:07:08 | Lượt xem: 228 | Trả lời: 0
Xem
228
Trả lời
0
Cách mặc cả bằng tiếng Anh
Cách mặc cả bằng tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 19 June 2017 05:06:22 | Lượt xem: 194 | Trả lời: 0
Xem
194
Trả lời
0
Các cách chúc buổi sáng bằng tiếng Anh
Các cách chúc buổi sáng bằng tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 12 June 2017 04:06:30 | Lượt xem: 261 | Trả lời: 0
Xem
261
Trả lời
0
Các cách chúc ngủ ngon bằng tiếng Anh
Các cách chúc ngủ ngon bằng tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 June 2017 06:06:02 | Lượt xem: 412 | Trả lời: 0
Xem
412
Trả lời
0
Hỏi và đáp về giờ trong tiếng Anh
Hỏi và đáp về giờ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 09:04:01 | Lượt xem: 241 | Trả lời: 0
Xem
241
Trả lời
0
Ý nghĩa của các biển báo tiếng Anh
Ý nghĩa của các biển báo tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 20 April 2017 08:04:26 | Lượt xem: 248 | Trả lời: 0
Xem
248
Trả lời
0
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh ngân hàng
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh ngân hàng Viết bởi: admin | Thursday, 30 March 2017 06:03:00 | Lượt xem: 224 | Trả lời: 0
Xem
224
Trả lời
0
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với người nước ngoài
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với người nước ngoài Viết bởi: admin | Thursday, 30 March 2017 05:03:19 | Lượt xem: 404 | Trả lời: 0
Xem
404
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang