0915.096.396

Giao tiếp hàng ngày

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Tiêu đề
10 mẫu câu tiếng Anh thông dụng khi nhờ người khác giúp đỡ
10 mẫu câu tiếng Anh thông dụng khi nhờ người khác giúp đỡ Viết bởi: admin | Friday, 25 August 2017 09:08:56 | Lượt xem: 87 | Trả lời: 0
Xem
87
Trả lời
0
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P2
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P2 Viết bởi: admin | Saturday, 05 August 2017 08:08:23 | Lượt xem: 126 | Trả lời: 0
Xem
126
Trả lời
0
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P1
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P1 Viết bởi: admin | Saturday, 05 August 2017 08:08:15 | Lượt xem: 121 | Trả lời: 0
Xem
121
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh: Đơn đặt hàng
Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh: Đơn đặt hàng Viết bởi: admin | Saturday, 05 August 2017 04:08:20 | Lượt xem: 73 | Trả lời: 0
Xem
73
Trả lời
0
​Những từ tiếng Anh viết tắt thường gặp trong tin nhắn giao tiếp
​Những từ tiếng Anh viết tắt thường gặp trong tin nhắn giao tiếp Viết bởi: admin | Saturday, 05 August 2017 04:08:23 | Lượt xem: 116 | Trả lời: 0
Xem
116
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp thông dụng
Tiếng Anh giao tiếp thông dụng Viết bởi: admin | Thursday, 27 July 2017 05:07:19 | Lượt xem: 140 | Trả lời: 0
Xem
140
Trả lời
0
​Một số mẫu câu thông dụng khi dùng bữa
​Một số mẫu câu thông dụng khi dùng bữa Viết bởi: admin | Sunday, 16 July 2017 04:07:08 | Lượt xem: 145 | Trả lời: 0
Xem
145
Trả lời
0
Cách mặc cả bằng tiếng Anh
Cách mặc cả bằng tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 19 June 2017 05:06:22 | Lượt xem: 129 | Trả lời: 0
Xem
129
Trả lời
0
Các cách chúc buổi sáng bằng tiếng Anh
Các cách chúc buổi sáng bằng tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 12 June 2017 04:06:30 | Lượt xem: 190 | Trả lời: 0
Xem
190
Trả lời
0
Các cách chúc ngủ ngon bằng tiếng Anh
Các cách chúc ngủ ngon bằng tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 09 June 2017 06:06:02 | Lượt xem: 250 | Trả lời: 0
Xem
250
Trả lời
0
Hỏi và đáp về giờ trong tiếng Anh
Hỏi và đáp về giờ trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 09:04:01 | Lượt xem: 198 | Trả lời: 0
Xem
198
Trả lời
0
Ý nghĩa của các biển báo tiếng Anh
Ý nghĩa của các biển báo tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 20 April 2017 08:04:26 | Lượt xem: 167 | Trả lời: 0
Xem
167
Trả lời
0
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh ngân hàng
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh ngân hàng Viết bởi: admin | Thursday, 30 March 2017 06:03:00 | Lượt xem: 177 | Trả lời: 0
Xem
177
Trả lời
0
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với người nước ngoài
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với người nước ngoài Viết bởi: admin | Thursday, 30 March 2017 05:03:19 | Lượt xem: 352 | Trả lời: 0
Xem
352
Trả lời
0
Những cách hỏi lại bằng tiếng Anh khi bạn nghe không rõ
Những cách hỏi lại bằng tiếng Anh khi bạn nghe không rõ Viết bởi: admin | Thursday, 30 March 2017 05:03:46 | Lượt xem: 229 | Trả lời: 0
Xem
229
Trả lời
0
Tiếng anh giao tiếp cần lưu ý điều gì
Tiếng anh giao tiếp cần lưu ý điều gì Viết bởi: admin | Saturday, 25 March 2017 11:03:55 | Lượt xem: 187 | Trả lời: 0
Xem
187
Trả lời
0
Những mẫu câu cảm thán thường dùng trong tiếng Anh
Những mẫu câu cảm thán thường dùng trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 23 March 2017 06:03:09 | Lượt xem: 218 | Trả lời: 0
Xem
218
Trả lời
0
Các cách nói khác của good bye trong tiếng Anh
Các cách nói khác của good bye trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 22 March 2017 06:03:45 | Lượt xem: 286 | Trả lời: 0
Xem
286
Trả lời
0
Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp thông dụng
Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp thông dụng Viết bởi: admin | Monday, 27 March 2017 12:03:17 | Lượt xem: 235 | Trả lời: 0
Xem
235
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp trong y khoa
Tiếng Anh giao tiếp trong y khoa Viết bởi: admin | Thursday, 16 March 2017 05:03:55 | Lượt xem: 199 | Trả lời: 0
Xem
199
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3434
  • Thành viên:684
  • Trả lời:172
Len dau trang