0915.096.396
YOUTUBE

YOUTUBE
Xem
64739
Chủ đề
59

Học tiếng Anh qua các kênh Youtube nổi tiếng

VOA

VOA
Xem
53740
Chủ đề
63

Học tiếng Anh qua các bản tin video của đài phát thanh Mỹ VOA

CNN

CNN
Xem
10085
Chủ đề
10

Học tiếng Anh qua các bản tin video của kênh CNN

BBC NEWS

BBC NEWS
Xem
5515
Chủ đề
5

Học tiếng Anh qua các bản tin của kênh BBC News

PHIM & NHẠC

PHIM & NHẠC
Xem
100309
Chủ đề
102

Nơi chia sẻ và thảo luận phim ảnh và âm nhạc

Tiêu đề
Luyện phát âm: VOWEL /u:/ and /ʊ/
Luyện phát âm: VOWEL /u:/ and /ʊ/ Viết bởi: thietkelogoazvn | Wednesday, 16 December 2015 04:12:24 | Lượt xem: 746 | Trả lời: 2
Xem
746
Trả lời
2
Luyện phát âm: VOWEL /ɪ/ and /i:/
Luyện phát âm: VOWEL /ɪ/ and /i:/ Viết bởi: luckstar.ht | Saturday, 08 August 2015 11:08:06 | Lượt xem: 865 | Trả lời: 0
Xem
865
Trả lời
0
Luyện phát âm: VOWEL /ɔː/ and /ɒ/
Luyện phát âm: VOWEL /ɔː/ and /ɒ/ Viết bởi: maisu3329 | Saturday, 08 August 2015 11:08:11 | Lượt xem: 830 | Trả lời: 2
Xem
830
Trả lời
2
Luyện phát âm: VOWEL /a:/ and /ʌ/
Luyện phát âm: VOWEL /a:/ and /ʌ/ Viết bởi: phongyeayong1994 | Friday, 07 August 2015 01:08:06 | Lượt xem: 718 | Trả lời: 1
Xem
718
Trả lời
1
Luyện phát âm: VOWEL /e/ and /æ/
Luyện phát âm: VOWEL /e/ and /æ/ Viết bởi: cuibuinhui | Friday, 07 August 2015 01:08:31 | Lượt xem: 849 | Trả lời: 1
Xem
849
Trả lời
1
Luyện phát âm: VOWEL /ɜ:/ and /ə/
Luyện phát âm: VOWEL /ɜ:/ and /ə/ Viết bởi: Duy Quang | Friday, 07 August 2015 01:08:52 | Lượt xem: 870 | Trả lời: 0
Xem
870
Trả lời
0
William Kamkwamba: Tôi đã sử dụng gió như thế nào
William Kamkwamba: Tôi đã sử dụng gió như thế nào Viết bởi: Đăng Hải | Friday, 07 August 2015 11:08:01 | Lượt xem: 1190 | Trả lời: 0
Xem
1190
Trả lời
0
Cách giúp hạt nảy mầm - Mary Koga
Cách giúp hạt nảy mầm - Mary Koga Viết bởi: jgbjcnb | Friday, 07 August 2015 10:08:25 | Lượt xem: 1343 | Trả lời: 0
Xem
1343
Trả lời
0
Cách tiến hóa của các tế bào phức tạp - Adam Jacobson
Cách tiến hóa của các tế bào phức tạp - Adam Jacobson Viết bởi: Nguyen Cong Bi | Friday, 07 August 2015 10:08:01 | Lượt xem: 777 | Trả lời: 0
Xem
777
Trả lời
0
Sự trớ trêu khi phát minh thuốc súng - Eric Rosado
Sự trớ trêu khi phát minh thuốc súng - Eric Rosado Viết bởi: huyhoang.bka | Saturday, 08 August 2015 11:08:07 | Lượt xem: 797 | Trả lời: 1
Xem
797
Trả lời
1
[FUNNY] How I met your mother
[FUNNY] How I met your mother Viết bởi: thanhthien437 | Thursday, 21 July 2016 03:07:00 | Lượt xem: 899 | Trả lời: 0
Xem
899
Trả lời
0
[FUNNY] Học tiếng Anh qua phim Sex and the city
[FUNNY] Học tiếng Anh qua phim Sex and the city Viết bởi: phongtop999 | Friday, 22 July 2016 03:07:35 | Lượt xem: 6427 | Trả lời: 0
Xem
6427
Trả lời
0
Học cụm từ 'Twist someone's arm' qua phim 'Cinderella Man'
Học cụm từ 'Twist someone's arm' qua phim 'Cinderella Man' Viết bởi: nmbvc | Friday, 22 July 2016 03:07:04 | Lượt xem: 718 | Trả lời: 0
Xem
718
Trả lời
0
Học cụm từ 'Knock Socks Off' qua phim 'Meet The Robinsons'
Học cụm từ 'Knock Socks Off' qua phim 'Meet The Robinsons' Viết bởi: phongminguk | Tuesday, 07 July 2015 11:07:44 | Lượt xem: 820 | Trả lời: 0
Xem
820
Trả lời
0
Học Thành ngữ 'Rock the boat' qua phim '500 Days of Summer'
Học Thành ngữ 'Rock the boat' qua phim '500 Days of Summer' Viết bởi: dgfhjt | Tuesday, 07 July 2015 10:07:20 | Lượt xem: 1294 | Trả lời: 0
Xem
1294
Trả lời
0
Học Thành ngữ 'Face the music' qua phim 'Yes man'
Học Thành ngữ 'Face the music' qua phim 'Yes man' Viết bởi: Nguyet Hoang | Wednesday, 29 July 2015 09:07:42 | Lượt xem: 1157 | Trả lời: 0
Xem
1157
Trả lời
0
Học Thành ngữ 'You've gotta be kidding me' qua phim 'Bedtime Stories'
Học Thành ngữ 'You've gotta be kidding me' qua phim 'Bedtime Stories' Viết bởi: Chuông Đen | Friday, 22 July 2016 03:07:49 | Lượt xem: 1205 | Trả lời: 0
Xem
1205
Trả lời
0
HỌC TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NỔI TIẾNG.
HỌC TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NỔI TIẾNG. Viết bởi: Nguyencamtukt3 | Tuesday, 03 November 2015 02:11:01 | Lượt xem: 1901 | Trả lời: 0
Xem
1901
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1077
  • Trả lời:172
Len dau trang