0915.096.396

IELTS General Writing

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS General Writing

Tiêu đề
​Ielts Writing viết chuẩn thay vì viết nhiều
​Ielts Writing viết chuẩn thay vì viết nhiều Viết bởi: admin | Monday, 27 February 2017 12:02:33 | Lượt xem: 272 | Trả lời: 0
Xem
272
Trả lời
0
Những cấu trúc câu giúp bạn đạt điểm cao trong Ielts Writing
Những cấu trúc câu giúp bạn đạt điểm cao trong Ielts Writing Viết bởi: admin | Thursday, 01 December 2016 05:12:46 | Lượt xem: 412 | Trả lời: 0
Xem
412
Trả lời
0
8 vấn đề cần chú ý trong bài làm IELTS Writing (phần 2)
8 vấn đề cần chú ý trong bài làm IELTS Writing (phần 2) Viết bởi: admin | Wednesday, 02 November 2016 09:11:01 | Lượt xem: 316 | Trả lời: 0
Xem
316
Trả lời
0
8 vấn đề cần chú ý trong bài làm IELTS Writing (phần 1)
8 vấn đề cần chú ý trong bài làm IELTS Writing (phần 1) Viết bởi: admin | Wednesday, 02 November 2016 12:11:49 | Lượt xem: 315 | Trả lời: 0
Xem
315
Trả lời
0
Một số mẫu câu hay dùng khi viết bài IELTS writing
Một số mẫu câu hay dùng khi viết bài IELTS writing Viết bởi: admin | Wednesday, 12 October 2016 11:10:51 | Lượt xem: 462 | Trả lời: 0
Xem
462
Trả lời
0
Những cụm từ cần tránh trong bài thi IELTS Writing
Những cụm từ cần tránh trong bài thi IELTS Writing Viết bởi: Đặt Phòng Nha Trang | Thursday, 21 July 2016 04:07:18 | Lượt xem: 546 | Trả lời: 0
Xem
546
Trả lời
0
Những collocation thông dụng trong IELTS Writing Task 2
Những collocation thông dụng trong IELTS Writing Task 2 Viết bởi: dskjghjd | Monday, 04 January 2016 05:01:16 | Lượt xem: 3042 | Trả lời: 0
Xem
3042
Trả lời
0
Những kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS Writing đạt điểm cao
Những kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS Writing đạt điểm cao Viết bởi: tuanvu021 | Monday, 04 January 2016 05:01:01 | Lượt xem: 623 | Trả lời: 0
Xem
623
Trả lời
0
Những cụm từ cần tránh trong bài thi IELTS Writing
Những cụm từ cần tránh trong bài thi IELTS Writing Viết bởi: huyhoang.bka | Monday, 04 January 2016 05:01:40 | Lượt xem: 562 | Trả lời: 0
Xem
562
Trả lời
0
Paraphrasing: Kỹ năng nâng điểm IELTS Writing
Paraphrasing: Kỹ năng nâng điểm IELTS Writing Viết bởi: lytran2929 | Monday, 04 January 2016 05:01:43 | Lượt xem: 606 | Trả lời: 0
Xem
606
Trả lời
0
Bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Writing
Bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Writing Viết bởi: enjoyenglish2508 | Monday, 04 January 2016 06:01:57 | Lượt xem: 532 | Trả lời: 0
Xem
532
Trả lời
0
10 cách để viết câu văn Tiếng Anh theo lối viết học thuật
10 cách để viết câu văn Tiếng Anh theo lối viết học thuật Viết bởi: Thủy Tiên | Monday, 04 January 2016 06:01:39 | Lượt xem: 947 | Trả lời: 0
Xem
947
Trả lời
0
IELTS Writing: Một số lỗi dễ bị mất điểm cần tránh
IELTS Writing: Một số lỗi dễ bị mất điểm cần tránh Viết bởi: thang4979 | Monday, 04 January 2016 06:01:55 | Lượt xem: 916 | Trả lời: 0
Xem
916
Trả lời
0
138 Linking Words thông dụng cho IELTS Writing
138 Linking Words thông dụng cho IELTS Writing Viết bởi: Lin Lâu Lớn | Monday, 04 January 2016 06:01:14 | Lượt xem: 1305 | Trả lời: 0
Xem
1305
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang