0915.096.396

IELTS Speaking

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Speaking

Tiêu đề
​IDIOMS - Yếu tố cần thiết cho IELTS Speaking 7.0+
​IDIOMS - Yếu tố cần thiết cho IELTS Speaking 7.0+ Viết bởi: admin | Friday, 11 August 2017 10:08:04 | Lượt xem: 246 | Trả lời: 0
Xem
246
Trả lời
0
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.2)
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.2) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 10:07:52 | Lượt xem: 229 | Trả lời: 0
Xem
229
Trả lời
0
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.1)
Ngộ nhận về Ielts Speaking (P.1) Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 10:07:44 | Lượt xem: 236 | Trả lời: 0
Xem
236
Trả lời
0
Speaking IELTS: Phần nào quan trọng nhất?
Speaking IELTS: Phần nào quan trọng nhất? Viết bởi: admin | Friday, 21 July 2017 10:07:36 | Lượt xem: 207 | Trả lời: 0
Xem
207
Trả lời
0
Những gợi ý giúp cải thiện phần thi IELTS Speaking part 2
Những gợi ý giúp cải thiện phần thi IELTS Speaking part 2 Viết bởi: admin | Friday, 07 July 2017 04:07:10 | Lượt xem: 269 | Trả lời: 0
Xem
269
Trả lời
0
Những gợi ý giúp cải thiện phần thi IELTS Speaking part 1
Những gợi ý giúp cải thiện phần thi IELTS Speaking part 1 Viết bởi: admin | Monday, 03 July 2017 08:07:50 | Lượt xem: 268 | Trả lời: 0
Xem
268
Trả lời
0
4 mẹo 'câu giờ' bài IELTS Speaking
4 mẹo 'câu giờ' bài IELTS Speaking Viết bởi: admin | Tuesday, 20 June 2017 04:06:18 | Lượt xem: 256 | Trả lời: 0
Xem
256
Trả lời
0
IELTS Speaking Task 2 - Describe a teacher you remember well
IELTS Speaking Task 2 - Describe a teacher you remember well Viết bởi: admin | Thursday, 30 March 2017 11:03:43 | Lượt xem: 609 | Trả lời: 0
Xem
609
Trả lời
0
Các cấu trúc nói về sở thích hay được dùng trong kì thi IELTS
Các cấu trúc nói về sở thích hay được dùng trong kì thi IELTS Viết bởi: admin | Monday, 27 March 2017 03:03:33 | Lượt xem: 712 | Trả lời: 0
Xem
712
Trả lời
0
​Cách chuẩn bị thật hiệu quả trước ngày thi Ielts Speaking
​Cách chuẩn bị thật hiệu quả trước ngày thi Ielts Speaking Viết bởi: admin | Saturday, 18 February 2017 10:02:42 | Lượt xem: 338 | Trả lời: 0
Xem
338
Trả lời
0
Các tiêu chuẩn đánh giá trong kỳ thi nói ielts
Các tiêu chuẩn đánh giá trong kỳ thi nói ielts Viết bởi: admin | Friday, 17 February 2017 12:02:28 | Lượt xem: 344 | Trả lời: 0
Xem
344
Trả lời
0
​Bạn sẽ làm gì trong ngày thi Ielts Speaking?
​Bạn sẽ làm gì trong ngày thi Ielts Speaking? Viết bởi: admin | Friday, 17 February 2017 12:02:10 | Lượt xem: 297 | Trả lời: 0
Xem
297
Trả lời
0
14 phút thi Ielts speaking diễn ra như thế nào
14 phút thi Ielts speaking diễn ra như thế nào Viết bởi: admin | Saturday, 18 February 2017 12:02:20 | Lượt xem: 422 | Trả lời: 0
Xem
422
Trả lời
0
​Lên ý tưởng IELTS Speaking
​Lên ý tưởng IELTS Speaking Viết bởi: admin | Saturday, 14 January 2017 12:01:53 | Lượt xem: 406 | Trả lời: 0
Xem
406
Trả lời
0
Luyện kỹ năng Ielts speaking
Luyện kỹ năng Ielts speaking Viết bởi: admin | Friday, 30 December 2016 04:12:45 | Lượt xem: 417 | Trả lời: 0
Xem
417
Trả lời
0
Cách để nói một cách trôi chảy khi thi Ielts Speaking
Cách để nói một cách trôi chảy khi thi Ielts Speaking Viết bởi: admin | Sunday, 11 December 2016 03:12:02 | Lượt xem: 467 | Trả lời: 0
Xem
467
Trả lời
0
10 quy tắc vàng để luyện thi IELTS Speaking hiệu quả
10 quy tắc vàng để luyện thi IELTS Speaking hiệu quả Viết bởi: admin | Monday, 28 November 2016 11:11:30 | Lượt xem: 401 | Trả lời: 0
Xem
401
Trả lời
0
Cụm Collocation chủ đề Person giúp đạt 7.0 IELTS Speaking
Cụm Collocation chủ đề Person giúp đạt 7.0 IELTS Speaking Viết bởi: admin | Tuesday, 22 November 2016 03:11:48 | Lượt xem: 562 | Trả lời: 0
Xem
562
Trả lời
0
KINH NGHIỆM LUYỆN THI IELTS SPEAKING BAND 6.0 VÀ 7.0
KINH NGHIỆM LUYỆN THI IELTS SPEAKING BAND 6.0 VÀ 7.0 Viết bởi: Thuong Nguyen | Friday, 29 July 2016 04:07:07 | Lượt xem: 811 | Trả lời: 0
Xem
811
Trả lời
0
Cấu trúc đề thi IELTS speaking và bí quyết đạt điểm tuyệt đối
Cấu trúc đề thi IELTS speaking và bí quyết đạt điểm tuyệt đối Viết bởi: delfino60495 | Friday, 10 June 2016 04:06:28 | Lượt xem: 1339 | Trả lời: 0
Xem
1339
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang