0915.096.396

IELTS Vocabulary/ Grammar

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Vocabulary/ Grammar

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
6 cuốn sách học từ vựng IELTS hiệu quả
6 cuốn sách học từ vựng IELTS hiệu quả Viết bởi: admin | Tuesday, 20 June 2017 04:06:59 | Lượt xem: 148 | Trả lời: 0
Xem
148
Trả lời
0
Những từ vựng
Những từ vựng "dễ ăn điểm" trong kì thi IELTS Viết bởi: admin | Friday, 28 April 2017 11:04:01 | Lượt xem: 340 | Trả lời: 0
Xem
340
Trả lời
0
Các danh từ đi với 10 giới từ thông dụng trong IELTS (Phần 2)
Các danh từ đi với 10 giới từ thông dụng trong IELTS (Phần 2) Viết bởi: admin | Monday, 24 April 2017 12:04:08 | Lượt xem: 195 | Trả lời: 0
Xem
195
Trả lời
0
Các danh từ đi với 10 giới từ thông dụng trong IELTS (Phần 1)
Các danh từ đi với 10 giới từ thông dụng trong IELTS (Phần 1) Viết bởi: admin | Thursday, 20 April 2017 09:04:36 | Lượt xem: 188 | Trả lời: 0
Xem
188
Trả lời
0
Từ vựng cực chất cho phần Business and Money
Từ vựng cực chất cho phần Business and Money Viết bởi: admin | Thursday, 02 March 2017 10:03:47 | Lượt xem: 392 | Trả lời: 0
Xem
392
Trả lời
0
​Các chủ đề thường gặp khi thi ielts (P2)
​Các chủ đề thường gặp khi thi ielts (P2) Viết bởi: admin | Monday, 27 February 2017 12:02:37 | Lượt xem: 288 | Trả lời: 0
Xem
288
Trả lời
0
​Các chủ đề thường gặp khi thi Ielts (P1)
​Các chủ đề thường gặp khi thi Ielts (P1) Viết bởi: admin | Saturday, 25 February 2017 10:02:17 | Lượt xem: 304 | Trả lời: 0
Xem
304
Trả lời
0
Từ vựng IELTS: chủ đề Advertising
Từ vựng IELTS: chủ đề Advertising Viết bởi: admin | Monday, 12 December 2016 02:12:36 | Lượt xem: 663 | Trả lời: 0
Xem
663
Trả lời
0
Từ vựng IELTS: chủ đề Natural Resources
Từ vựng IELTS: chủ đề Natural Resources Viết bởi: admin | Tuesday, 15 November 2016 10:11:31 | Lượt xem: 554 | Trả lời: 1
Xem
554
Trả lời
1
Liên từ dùng trong viết IELTS-p2
Liên từ dùng trong viết IELTS-p2 Viết bởi: admin | Saturday, 17 September 2016 10:09:42 | Lượt xem: 421 | Trả lời: 0
Xem
421
Trả lời
0
Liên từ dùng trong viết IELTS-p1
Liên từ dùng trong viết IELTS-p1 Viết bởi: admin | Friday, 16 September 2016 06:09:48 | Lượt xem: 315 | Trả lời: 0
Xem
315
Trả lời
0
Chiến Thuật Học Từ Vựng IELTS Nhớ Lâu !
Chiến Thuật Học Từ Vựng IELTS Nhớ Lâu ! Viết bởi: admin | Wednesday, 20 July 2016 05:07:21 | Lượt xem: 762 | Trả lời: 0
Xem
762
Trả lời
0
Tính Từ Ngắn Và Dài Trong Tiếng Anh - IELTS
Tính Từ Ngắn Và Dài Trong Tiếng Anh - IELTS Viết bởi: Nguyễn Việt Nam | Wednesday, 02 March 2016 02:03:54 | Lượt xem: 14107 | Trả lời: 0
Xem
14107
Trả lời
0
Vocabulary For IELTS: Chủ đề Health, Human Body, Diseases And Medical Care
Vocabulary For IELTS: Chủ đề Health, Human Body, Diseases And Medical Care Viết bởi: thuyminh11051998 | Sunday, 03 January 2016 11:01:12 | Lượt xem: 2025 | Trả lời: 1
Xem
2025
Trả lời
1
Vocabulary For IELTS: Chủ đề 'Environment' - Môi trường ( Part 2)
Vocabulary For IELTS: Chủ đề 'Environment' - Môi trường ( Part 2) Viết bởi: thanhtrucnguyen777 | Monday, 04 January 2016 05:01:32 | Lượt xem: 2285 | Trả lời: 0
Xem
2285
Trả lời
0
IELTS Vocabulary: Chủ đề Health
IELTS Vocabulary: Chủ đề Health Viết bởi: dieptran1102 | Monday, 04 January 2016 05:01:15 | Lượt xem: 1483 | Trả lời: 0
Xem
1483
Trả lời
0
20 thành ngữ thông dụng trong bài thi IELTS
20 thành ngữ thông dụng trong bài thi IELTS Viết bởi: vinguyenthi | Monday, 04 January 2016 05:01:49 | Lượt xem: 725 | Trả lời: 0
Xem
725
Trả lời
0
IELTS Vocabulary: Chủ đề Sport
IELTS Vocabulary: Chủ đề Sport Viết bởi: admin | Monday, 04 January 2016 05:01:43 | Lượt xem: 924 | Trả lời: 0
Xem
924
Trả lời
0
Từ vựng về chủ đề trí nhớ
Từ vựng về chủ đề trí nhớ Viết bởi: admin | Monday, 04 January 2016 05:01:14 | Lượt xem: 614 | Trả lời: 0
Xem
614
Trả lời
0
IELTS Vocabulary: Chủ đề 'Economy' (Bài 4)
IELTS Vocabulary: Chủ đề 'Economy' (Bài 4) Viết bởi: thplanete | Monday, 04 January 2016 05:01:16 | Lượt xem: 960 | Trả lời: 0
Xem
960
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3434
  • Thành viên:684
  • Trả lời:172
Len dau trang