0915.096.396

IELTS Writing Task 1

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 1

Tiêu đề
5 sai lầm ở Task 1 khiến điểm IELTS Writing không quá 7.0
5 sai lầm ở Task 1 khiến điểm IELTS Writing không quá 7.0 Viết bởi: admin | Wednesday, 14 December 2016 02:12:32 | Lượt xem: 342 | Trả lời: 1
Xem
342
Trả lời
1
Đa dạng cấu trúc ngữ pháp Ielts Writing Task 1 dạng Process
Đa dạng cấu trúc ngữ pháp Ielts Writing Task 1 dạng Process Viết bởi: admin | Wednesday, 19 October 2016 01:10:29 | Lượt xem: 426 | Trả lời: 0
Xem
426
Trả lời
0
IELTS writing task 1: Process (sample band 9)
IELTS writing task 1: Process (sample band 9) Viết bởi: admin | Friday, 07 October 2016 06:10:45 | Lượt xem: 503 | Trả lời: 0
Xem
503
Trả lời
0
Cấu trúc của 1 bài viết IELTS Writing Task 1
Cấu trúc của 1 bài viết IELTS Writing Task 1 Viết bởi: Trần Thu Hiếu | Monday, 04 January 2016 06:01:45 | Lượt xem: 1090 | Trả lời: 0
Xem
1090
Trả lời
0
Một số cấu trúc và từ nối trong bài thi Task 1 – Process
Một số cấu trúc và từ nối trong bài thi Task 1 – Process Viết bởi: duyluan.py89 | Monday, 04 January 2016 06:01:07 | Lượt xem: 987 | Trả lời: 0
Xem
987
Trả lời
0
Hướng dẫn viết bài Process trong IELTS Writing Task 1
Hướng dẫn viết bài Process trong IELTS Writing Task 1 Viết bởi: Phụng Trần | Wednesday, 14 October 2015 12:10:24 | Lượt xem: 866 | Trả lời: 0
Xem
866
Trả lời
0
WRITING TASK I: Lỗi cần tránh để đạt trên 6.0
WRITING TASK I: Lỗi cần tránh để đạt trên 6.0 Viết bởi: Đặng Thúy Quyên | Saturday, 10 October 2015 11:10:49 | Lượt xem: 592 | Trả lời: 0
Xem
592
Trả lời
0
Những lưu ý đơn giản ăn điểm IELTS Writing Task 1
Những lưu ý đơn giản ăn điểm IELTS Writing Task 1 Viết bởi: thanhthao094 | Saturday, 10 October 2015 11:10:53 | Lượt xem: 655 | Trả lời: 0
Xem
655
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1:  Mô tả kết hợp giữa bảng (Table) và các biểu đồ khác
IELTS Writing Task 1: Mô tả kết hợp giữa bảng (Table) và các biểu đồ khác Viết bởi: Thanhthuvietcom | Tuesday, 05 January 2016 01:01:01 | Lượt xem: 2201 | Trả lời: 0
Xem
2201
Trả lời
0
Bài mẫu Writing IELTS: Water Consumption
Bài mẫu Writing IELTS: Water Consumption Viết bởi: kimhue.dke11 | Tuesday, 05 January 2016 01:01:21 | Lượt xem: 889 | Trả lời: 0
Xem
889
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 3
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 3 Viết bởi: fdhdf | Tuesday, 05 January 2016 01:01:54 | Lượt xem: 1639 | Trả lời: 0
Xem
1639
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 2
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 2 Viết bởi: Lin Lâu Lớn | Tuesday, 05 January 2016 01:01:38 | Lượt xem: 1049 | Trả lời: 0
Xem
1049
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 1
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample 1 Viết bởi: iokljg | Tuesday, 05 January 2016 01:01:23 | Lượt xem: 1168 | Trả lời: 0
Xem
1168
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample Part 3
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample Part 3 Viết bởi: vansam092 | Thursday, 13 August 2015 03:08:01 | Lượt xem: 652 | Trả lời: 0
Xem
652
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample Part 2
IELTS Writing Task 1: Line Graph Sample Part 2 Viết bởi: vansam092 | Wednesday, 05 August 2015 01:08:16 | Lượt xem: 628 | Trả lời: 0
Xem
628
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Line graph Samples Part 1
IELTS Writing Task 1: Line graph Samples Part 1 Viết bởi: iokljg | Thursday, 13 August 2015 03:08:44 | Lượt xem: 854 | Trả lời: 0
Xem
854
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1:Mô tả Line Graph
IELTS Writing Task 1:Mô tả Line Graph Viết bởi: admin | Friday, 31 July 2015 05:07:35 | Lượt xem: 637 | Trả lời: 0
Xem
637
Trả lời
0
Giới thiệu chung về Ielts Writing Task 1
Giới thiệu chung về Ielts Writing Task 1 Viết bởi: spurs.nhkn | Wednesday, 29 July 2015 03:07:52 | Lượt xem: 821 | Trả lời: 0
Xem
821
Trả lời
0
Tổng hợp từ vựng 'Mô tả xu hướng' Trong IELTS Writing Task1
Tổng hợp từ vựng 'Mô tả xu hướng' Trong IELTS Writing Task1 Viết bởi: admin | Wednesday, 01 July 2015 01:07:18 | Lượt xem: 655 | Trả lời: 0
Xem
655
Trả lời
0
IELTS Writing Task 1: Graph - Dramatic Fall
IELTS Writing Task 1: Graph - Dramatic Fall Viết bởi: 677269955754550 | Wednesday, 08 July 2015 11:07:19 | Lượt xem: 491 | Trả lời: 0
Xem
491
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3434
  • Thành viên:684
  • Trả lời:172
Len dau trang