0915.096.396

IELTS Writing Task 2

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 2

Tiêu đề
Miêu tả nguyên nhân, kết quả, giải pháp trong thi viết IELTS
Miêu tả nguyên nhân, kết quả, giải pháp trong thi viết IELTS Viết bởi: admin | Friday, 10 November 2017 07:11:18 | Lượt xem: 34 | Trả lời: 0
Xem
34
Trả lời
0
3 mẹo triển khai ví dụ cho IELTS Writing task 2
3 mẹo triển khai ví dụ cho IELTS Writing task 2 Viết bởi: admin | Friday, 27 October 2017 03:10:41 | Lượt xem: 57 | Trả lời: 0
Xem
57
Trả lời
0
Collocations theo chủ đề cho bài writing task 2
Collocations theo chủ đề cho bài writing task 2 Viết bởi: admin | Thursday, 13 July 2017 06:07:09 | Lượt xem: 210 | Trả lời: 0
Xem
210
Trả lời
0
6 kỹ năng làm chủ phần thi Writing Task 2 trong IELTS
6 kỹ năng làm chủ phần thi Writing Task 2 trong IELTS Viết bởi: admin | Wednesday, 21 June 2017 02:06:52 | Lượt xem: 137 | Trả lời: 0
Xem
137
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Dạng đề 'Agree Or Disagree'
IELTS Writing Task 2: Dạng đề 'Agree Or Disagree' Viết bởi: admin | Tuesday, 05 January 2016 02:01:04 | Lượt xem: 1482 | Trả lời: 0
Xem
1482
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Viết bởi: sdgcv | Tuesday, 17 November 2015 12:11:35 | Lượt xem: 1050 | Trả lời: 0
Xem
1050
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Thành công
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Thành công Viết bởi: admin | Thursday, 12 November 2015 12:11:09 | Lượt xem: 1209 | Trả lời: 0
Xem
1209
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Topic Technology #3
IELTS Writing Task 2: Topic Technology #3 Viết bởi: ytam2006 | Wednesday, 11 November 2015 12:11:47 | Lượt xem: 799 | Trả lời: 0
Xem
799
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Một số cụm từ gần nghĩa cần biết
IELTS Writing Task 2: Một số cụm từ gần nghĩa cần biết Viết bởi: chiasehay.net | Saturday, 07 November 2015 11:11:56 | Lượt xem: 751 | Trả lời: 0
Xem
751
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Quản lý thời gian hiệu quả
IELTS Writing Task 2: Quản lý thời gian hiệu quả Viết bởi: G1300247 | Saturday, 31 October 2015 01:10:52 | Lượt xem: 1055 | Trả lời: 0
Xem
1055
Trả lời
0
Bài mẫu đề thi Writing IELTS (26/09/2015)
Bài mẫu đề thi Writing IELTS (26/09/2015) Viết bởi: frcvx | Monday, 05 October 2015 11:10:53 | Lượt xem: 1624 | Trả lời: 0
Xem
1624
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Advantages and Disadvantages #1
IELTS Writing Task 2: Advantages and Disadvantages #1 Viết bởi: oldfox_9x | Thursday, 01 October 2015 12:10:07 | Lượt xem: 775 | Trả lời: 0
Xem
775
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Crime #1
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Crime #1 Viết bởi: dskjghjd | Wednesday, 30 September 2015 04:09:42 | Lượt xem: 1587 | Trả lời: 0
Xem
1587
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Science #1
IELTS Writing Task 2 - Topic Science #1 Viết bởi: Trant.loan.91 | Sunday, 06 September 2015 02:09:55 | Lượt xem: 837 | Trả lời: 0
Xem
837
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #2
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #2 Viết bởi: duyluan.py89 | Sunday, 06 September 2015 02:09:20 | Lượt xem: 1109 | Trả lời: 0
Xem
1109
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #1
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #1 Viết bởi: maisu3329 | Sunday, 06 September 2015 02:09:27 | Lượt xem: 881 | Trả lời: 0
Xem
881
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #4
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #4 Viết bởi: dsdsg | Sunday, 06 September 2015 02:09:39 | Lượt xem: 780 | Trả lời: 0
Xem
780
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #3
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #3 Viết bởi: chimainguyenhn78 | Sunday, 06 September 2015 02:09:51 | Lượt xem: 620 | Trả lời: 0
Xem
620
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #2
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #2 Viết bởi: zy.sky.keety | Sunday, 06 September 2015 02:09:11 | Lượt xem: 672 | Trả lời: 0
Xem
672
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #1
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #1 Viết bởi: ontuminhtuyen.bh | Sunday, 06 September 2015 02:09:33 | Lượt xem: 600 | Trả lời: 0
Xem
600
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3542
  • Thành viên:726
  • Trả lời:172
Len dau trang