0915.096.396

IELTS Writing Task 2

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 2

Tiêu đề
Collocations theo chủ đề cho bài writing task 2
Collocations theo chủ đề cho bài writing task 2 Viết bởi: admin | Thursday, 13 July 2017 06:07:09 | Lượt xem: 103 | Trả lời: 0
Xem
103
Trả lời
0
6 kỹ năng làm chủ phần thi Writing Task 2 trong IELTS
6 kỹ năng làm chủ phần thi Writing Task 2 trong IELTS Viết bởi: admin | Wednesday, 21 June 2017 02:06:52 | Lượt xem: 91 | Trả lời: 0
Xem
91
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Dạng đề 'Agree Or Disagree'
IELTS Writing Task 2: Dạng đề 'Agree Or Disagree' Viết bởi: admin | Tuesday, 05 January 2016 02:01:04 | Lượt xem: 1378 | Trả lời: 0
Xem
1378
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Viết bởi: sdgcv | Tuesday, 17 November 2015 12:11:35 | Lượt xem: 976 | Trả lời: 0
Xem
976
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Thành công
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Thành công Viết bởi: admin | Thursday, 12 November 2015 12:11:09 | Lượt xem: 1140 | Trả lời: 0
Xem
1140
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Topic Technology #3
IELTS Writing Task 2: Topic Technology #3 Viết bởi: ytam2006 | Wednesday, 11 November 2015 12:11:47 | Lượt xem: 738 | Trả lời: 0
Xem
738
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Một số cụm từ gần nghĩa cần biết
IELTS Writing Task 2: Một số cụm từ gần nghĩa cần biết Viết bởi: chiasehay.net | Saturday, 07 November 2015 11:11:56 | Lượt xem: 696 | Trả lời: 0
Xem
696
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Quản lý thời gian hiệu quả
IELTS Writing Task 2: Quản lý thời gian hiệu quả Viết bởi: G1300247 | Saturday, 31 October 2015 01:10:52 | Lượt xem: 877 | Trả lời: 0
Xem
877
Trả lời
0
Bài mẫu đề thi Writing IELTS (26/09/2015)
Bài mẫu đề thi Writing IELTS (26/09/2015) Viết bởi: frcvx | Monday, 05 October 2015 11:10:53 | Lượt xem: 1544 | Trả lời: 0
Xem
1544
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Advantages and Disadvantages #1
IELTS Writing Task 2: Advantages and Disadvantages #1 Viết bởi: oldfox_9x | Thursday, 01 October 2015 12:10:07 | Lượt xem: 731 | Trả lời: 0
Xem
731
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Crime #1
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Crime #1 Viết bởi: dskjghjd | Wednesday, 30 September 2015 04:09:42 | Lượt xem: 1422 | Trả lời: 0
Xem
1422
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Science #1
IELTS Writing Task 2 - Topic Science #1 Viết bởi: Trant.loan.91 | Sunday, 06 September 2015 02:09:55 | Lượt xem: 778 | Trả lời: 0
Xem
778
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #2
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #2 Viết bởi: duyluan.py89 | Sunday, 06 September 2015 02:09:20 | Lượt xem: 1002 | Trả lời: 0
Xem
1002
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #1
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #1 Viết bởi: maisu3329 | Sunday, 06 September 2015 02:09:27 | Lượt xem: 819 | Trả lời: 0
Xem
819
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #4
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #4 Viết bởi: dsdsg | Sunday, 06 September 2015 02:09:39 | Lượt xem: 713 | Trả lời: 0
Xem
713
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #3
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #3 Viết bởi: chimainguyenhn78 | Sunday, 06 September 2015 02:09:51 | Lượt xem: 566 | Trả lời: 0
Xem
566
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #2
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #2 Viết bởi: zy.sky.keety | Sunday, 06 September 2015 02:09:11 | Lượt xem: 614 | Trả lời: 0
Xem
614
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #1
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #1 Viết bởi: ontuminhtuyen.bh | Sunday, 06 September 2015 02:09:33 | Lượt xem: 543 | Trả lời: 0
Xem
543
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Media #1
IELTS Writing Task 2 - Topic Media #1 Viết bởi: vansam092 | Sunday, 06 September 2015 01:09:32 | Lượt xem: 710 | Trả lời: 0
Xem
710
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Health #4
IELTS Writing Task 2 - Topic Health #4 Viết bởi: giangtuanvn | Sunday, 06 September 2015 01:09:23 | Lượt xem: 836 | Trả lời: 0
Xem
836
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3434
  • Thành viên:684
  • Trả lời:172
Len dau trang