0915.096.396
Pronunciation

Pronunciation
Xem
32603
Chủ đề
48

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng phát âm

Listening

Listening
Xem
57242
Chủ đề
108

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nghe

Speaking

Speaking
Xem
63822
Chủ đề
110

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nói

Reading

Reading
Xem
57728
Chủ đề
98

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng đọc

Writing

Writing
Xem
37804
Chủ đề
53

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng viết

Tiêu đề
Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh - P3
Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh - P3 Viết bởi: admin | Friday, 23 February 2018 08:02:12 | Lượt xem: 14 | Trả lời: 0
Xem
14
Trả lời
0
Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh - P1
Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh - P1 Viết bởi: admin | Friday, 23 February 2018 08:02:22 | Lượt xem: 17 | Trả lời: 0
Xem
17
Trả lời
0
Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh - P2
Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh - P2 Viết bởi: admin | Friday, 23 February 2018 08:02:11 | Lượt xem: 12 | Trả lời: 0
Xem
12
Trả lời
0
Quy tắc phát âm động từ đuôi -ed trong tiếng Anh
Quy tắc phát âm động từ đuôi -ed trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Monday, 12 February 2018 04:02:10 | Lượt xem: 70 | Trả lời: 0
Xem
70
Trả lời
0
Quy tắc và cách đọc phát âm đuôi s, es, -'s trong tiếng Anh
Quy tắc và cách đọc phát âm đuôi s, es, -'s trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Tuesday, 06 February 2018 04:02:49 | Lượt xem: 53 | Trả lời: 0
Xem
53
Trả lời
0
3 bước học cách phát âm tiếng Anh chuẩn nhất
3 bước học cách phát âm tiếng Anh chuẩn nhất Viết bởi: admin | Monday, 05 February 2018 10:02:55 | Lượt xem: 39 | Trả lời: 0
Xem
39
Trả lời
0
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 2
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 2 Viết bởi: admin | Saturday, 03 February 2018 04:02:39 | Lượt xem: 55 | Trả lời: 0
Xem
55
Trả lời
0
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 1
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 1 Viết bởi: admin | Saturday, 03 February 2018 04:02:25 | Lượt xem: 59 | Trả lời: 0
Xem
59
Trả lời
0
​8 bước để tự học phát âm tiếng Anh
​8 bước để tự học phát âm tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 01 February 2018 10:02:32 | Lượt xem: 46 | Trả lời: 0
Xem
46
Trả lời
0
3 bước cải thiện khả năng nói tiếng Anh
3 bước cải thiện khả năng nói tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 31 January 2018 02:01:20 | Lượt xem: 32 | Trả lời: 0
Xem
32
Trả lời
0
5 bí quyết cải thiện khả năng viết tiếng Anh
5 bí quyết cải thiện khả năng viết tiếng Anh Viết bởi: admin | Wednesday, 31 January 2018 02:01:10 | Lượt xem: 35 | Trả lời: 0
Xem
35
Trả lời
0
5 mẹo luyện phát âm tiếng Anh cho bé
5 mẹo luyện phát âm tiếng Anh cho bé Viết bởi: admin | Friday, 19 January 2018 07:01:23 | Lượt xem: 55 | Trả lời: 0
Xem
55
Trả lời
0
8 bước cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh
8 bước cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 19 January 2018 07:01:31 | Lượt xem: 69 | Trả lời: 0
Xem
69
Trả lời
0
12 câu nói giá trị của người nổi tiếng giúp ích kĩ năng viết
12 câu nói giá trị của người nổi tiếng giúp ích kĩ năng viết Viết bởi: admin | Thursday, 18 January 2018 03:01:49 | Lượt xem: 88 | Trả lời: 0
Xem
88
Trả lời
0
Những cách đọc số 0 trong tiếng Anh
Những cách đọc số 0 trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Tuesday, 21 November 2017 05:11:07 | Lượt xem: 89 | Trả lời: 0
Xem
89
Trả lời
0
5 bước luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh
5 bước luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 16 November 2017 12:11:00 | Lượt xem: 179 | Trả lời: 0
Xem
179
Trả lời
0
7 cách cảm ơn chuẩn trong email tiếng Anh
7 cách cảm ơn chuẩn trong email tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 27 October 2017 02:10:26 | Lượt xem: 132 | Trả lời: 0
Xem
132
Trả lời
0
Kỹ năng note taking cần thiết để nghe tiếng Anh hiệu quả
Kỹ năng note taking cần thiết để nghe tiếng Anh hiệu quả Viết bởi: admin | Wednesday, 25 October 2017 09:10:34 | Lượt xem: 213 | Trả lời: 0
Xem
213
Trả lời
0
4 bước nghe tiếng Anh hiệu quả
4 bước nghe tiếng Anh hiệu quả Viết bởi: admin | Thursday, 19 October 2017 02:10:59 | Lượt xem: 174 | Trả lời: 0
Xem
174
Trả lời
0
​14 cách giúp bạn luyện nói tiếng Anh một mình hiệu quả - P2
​14 cách giúp bạn luyện nói tiếng Anh một mình hiệu quả - P2 Viết bởi: admin | Friday, 18 August 2017 07:08:21 | Lượt xem: 591 | Trả lời: 0
Xem
591
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3586
  • Thành viên:789
  • Trả lời:172
Len dau trang